Geef kinderen kans op onderwijs, kinderproject Bangladesh

21 februari 2022

Samenvatting

In Bangladesh komen kinderen met lepra vaak uit arme gezinnen die de urgentie van onderwijs niet zien. Ze worden vroegtijdig van school gehaald om te helpen met geld verdienen. De kans is groot dat ook zij weer in de armoedespiraal terecht komen. Daarbovenop vechten deze kinderen – ook als alleen hun ouders lepra hebben gehad – tegen discriminatie en uitsluiting. Voor deze groep kinderen – en voor gehandicapte kinderen – hebben we het programma ‘Geef kinderen een kans op onderwijs’ ontwikkeld. Na een succesvolle eerste periode is nu besloten dit project verder uit te breiden.

Doel

Dit project heeft als doel om 350 kinderen die door lepra of handicaps zijn getroffen te ondersteunen met goed onderwijs.

Laatste nieuws over dit project

Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen

Naast onderwijs organiseert het project ook evenementen om de kinderen zich sociaal, sportief, en creatief te laten ontwikkelen. Zo hebben zo’n 230 kinderen meegedaan aan een kunstcompetitie.

Een geslaagd schooljaar

Dankzij dit project hebben in 2022 650 kinderen naar school kunnen gaan.

 

Wie profiteren van dit project?

Dit project is in 2019 van start gegaan met het ondersteunen van 255 kinderen per jaar. Na het succes van dit project is besloten het in verbeterde vorm uit te breiden.

In 2023 wil Leprazending 350 kinderen naar school te kunnen sturen.

Projectbeschrijving

Voor de kinderen wordt het lesgeld, examengeld, uniformen, boeken, tassen en, indien nodig, de bijlessen betaald. Waar mogelijk betalen ouders wel iets mee. Gedurende het schooljaar houdt de sociaal werker contact met de scholen en de ouders. Zij verzorgt daarnaast voorlichting aan de ouders op het gebied van hygiëne en voeding. Zo wordt een gezondere omgeving voor de kinderen en hun ouders gecreëerd.

Het project helpt de kinderen ook buiten school met het ontwikkelen van hun talenten. Dit gebeurt door middel van sport en culturele activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een museum zijn.

dat het project ook een positieve invloed heeft op ouders van wie de kinderen niet naar school gaan. Door de positieve verhalen van kinderen die wél deelnemen worden andere ouders gestimuleerd zich in te zetten om hun kinderen toch naar school te laten gaan. Om dit effect te versterken wordt in het project nu ook een ‘Awards’ programma opgenomen. Kinderen die bovengemiddeld presteren komen in aanmerking voor een ‘Award’. Zo kunnen hun prestaties nog meer aandacht geven aan de kwaliteiten die de kinderen van het project hebben.

Nadat de kinderen hun basiseducatie hebben afgerond, stromen zij vaak door in het reguliere vervolgonderwijs.

Impact

Dankzij de succesvolle eerste periode van dit project hebben we al een goed beeld van de impact die we kunnen bereiken. Onze partner in Bangladesh noemde de volgende punten als de meest opvallende verbeteringen die dankzij het project zijn vastgesteld:

  • De kinderen in het project worden serieuzer en oplettender op school en we zien erg goede schoolresultaten
  • De interesse in onderwijs wordt onder families in de gemeenschap veel groter
  • 97% van de kinderen in de gemeenschappen die in de eerste periode van het project zijn geholpen gaan nu naar school.
  • Leraren zien de waarde van de kinderen in het project en motiveren de kinderen extra
  • Het aantal schoolverlaters is omlaaggegaan. Dit is extra het geval voor de kinderen van leden van de zelfhulpgroepen

Waarborging van de impact

Het project wordt elk jaar actief geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief

Looptijd: Januari 2022-December 2024

Projectgebied: Dhaka en omliggende regio’s

Onze bijdrage aan dit project in 2024: €21.749

Nog nodig voor 2024: € 21.749

Project Manager: Heidi Hoogvliet

 

Terug naar alle projecten