Projecten

Groot aantal betrokken kerken »

Maar liefst 93 kerken zetten zich in voor dit project. Uit deze kerken zijn meer dan 200 mensen getraind om een open en veilige omgeving te geven aan mensen met lepra en handicaps.

Lees verder »

Inclusieve kerken voor inclusieve gemeenschappen »

In Myanmar is door oorlog en ziekten, waaronder lepra, het aantal mensen met een handicap groot. In de regio’s Noord-Shan, Mandalay, en Bago heeft 12.8% van de mensen een handicap. Deze mensen worden vaak gediscrimineerd en zijn erg arm. Ze missen een plek waar ze terecht kunnen voor zorg en waar ze in de gemeenschap opgenomen worden. Leprazending werkt hier samen met lokale kerken aan, zodat mensen met handicaps ook als volwaardig worden gezien.

Lees verder »

Leprazorg op grote schaal »

Het Naini ziekenhuis is één van de grootste lepraziekenhuizen in India. Het afgelopen jaar zijn er 12.434 mensen behandeld voor lepra. Door de medicijnen die ze krijgen zijn mensen volledig genezen en niet meer besmettelijk.

Lees verder »

Kinderen met handicaps kunnen naar school »

Dankzij het RBC Guéra project hebben in 2022 69 kinderen met handicaps onderwijs kunnen volgen.

Lees verder »