Projecten

De eerste vaktraining is gestart »

Dit schooljaar volgen 38 leerlingen de vakopleiding tot elektricien.

Lees verder »

Voorlichting aan de hele gemeenschap »

Voorlichting over lepra is cruciaal om vooroordelen over lepra weg te nemen. In 2022 zijn door dit project zo’n 4000 mensen voorgelicht over lepra.

Lees verder »

Succesvolle opsporing in 2022 »

Dankzij dit project is in 2022 bij 218 mensen lepra vastgesteld.

Lees verder »

Vakscholing voor een nieuwe toekomst »

Jongeren met lepra, in het bijzonder meisjes, hebben vaak te maken met discriminatie en worden regelmatig van school geweerd. Zonder opleiding zijn zij kansloos op de arbeidsmarkt. Vakonderwijs is een uitstekende manier om dit probleem aan te pakken. In India ondersteunt Leprazending vakonderwijs op twee manieren: Vakscholen voor jongeren en een college op wielen dat vakonderwijs biedt aan vrouwen in afgelegen gebieden.

Lees verder »