Projecten

Lepra-handicaps voorkomen en genezen in D.R. Congo »

D.R. Congo staat, met jaarlijks meer dan 3.300 nieuwe gevallen van lepra, wereldwijd vierde in de ranglijst van landen waar lepra veel voorkomt. Vaak wordt besmetting te laat ontdekt, waardoor mensen ernstig gehandicapt kunnen raken. Leprazending wil in de provincie Kasaï dit probleem aanpakken door intensieve opsporing van leprabesmettingen en het bieden van gehandicaptenzorg.

Lees verder »

Lepra en discriminatie stoppen in Myanmar – GRACE-RLII project »

In veel regio’s van Myanmar is er nog niet genoeg kennis aanwezig om lepra op tijd op te sporen. Daarom zijn er nog steeds veel mensen die door lepra gehandicapt raken. Ook is de discriminatie tegen mensen met lepra of handicaps een groot probleem. Het GRACE project ziet de lokale kerken in deze regio’s als de oplossing voor deze twee problemen. Door de kerkleiders goed voor te lichten over lepra kunnen ze helpen leprabesmettingen op te sporen en discriminatie te stoppen.

Lees verder »

Een duurzame toekomst voor de Vakscholen in India »

Vakonderwijs is voor mensen met lepra de poort naar een nieuwe toekomst. Door hun opleiding en begeleiding naar werk hebben zijn uitzicht op een inkomen en zelfstandigheid. De Leprazending vakschool in Faizabad wil een nieuwe elektricien-opleiding opstarten die zicht richt op kennis van zonnepanelen en andere duurzame technieken. Tegelijkertijd worden zonnepanelen geïnstalleerd bij de vakschool om energiekosten te verlagen en praktische training te kunnen bieden aan de leerlingen.

Lees verder »

Naini Ziekenhuis – operaties »

Handoperatie, Naini ziekenhuis in India

Lepra is een ingrijpende ziekte. Maar mensen met lepra kunnen hersteld worden door goede zorg. Ons ziekenhuis in Naini zorgt ervoor dat voor iedereen in de regio leprazorg toegankelijk is.

Lees verder »