De ketting van
besmetting breken

‘Je hebt lepra’. Elk jaar krijgen bijna 17.000 Indonesiërs die boodschap. Jaar in jaar uit… Oorzaak: mensen hebben óf geen geld om naar een ziekenhuis te gaan, óf zijn bang om verstoten en gediscrimineerd te worden.

Leprazending startte in Indonesië met nóg intensievere opsporing van leprapatiënten. Vierhonderd mensen zijn of worden opgeleid in het herkennen en behandelen van lepra. Het doel is: verspreiding van lepra stoppen.

Huis-aan-huis-screening

Als iemand lepra heeft en niet tijdig wordt gediagnosticeerd, leidt dit vaak tot ernstige lichamelijke schade. Door huis-aan-huis-screening wordt lepra sneller ontdekt. Hoe eerder lepra ontdekt wordt, des te kleiner is de kans op lepra-handicaps. Vrienden en familie krijgen bovendien preventief medicijnen om – indien zij besmet zijn – lepra te stoppen. Lepra heeft namelijk een lange incubatietijd en uit zich soms pas jaren later. Hoe eerder gestopt, hoe beter. Zo wordt de keten van leprabesmetting doorbroken.

Zelf testen

Onze leprawerkers delen ook overal formulieren uit, met uitleg hoe mensen zichzelf kunnen testen. Vermoedt iemand bij zichzelf of een gezinslid lepra, dan kunnen zij terecht bij ons leprateam voor onderzoek en hulp. Lepra is goed te behandelen en te genezen.

Ik wil helpen met een gift

Op de foto bovenin zie je hoe leprapatiënten leren om zichzelf te verzorgen qua hygiëne. De foto’s zijn gemaakt voor covid-19.

Rechts boven: Gevoelloze vlekken duiden op lepra. De vlekken op zijn rug worden getest.

Rechts onder: De voetwonden van deze jonge leprapatiënt zijn net verzorgd.

Links onder: Lepra veroorzaakte ernstige schade. Nu krijgt meneer een prothese.

Links boven: Zodra de kuur start, zijn patiënten binnen 72 uur niet meer besmettelijk.