Meer trainingen in Indonesië?

13 september 2023

Wim Theuvenet (plastisch chirurg) en Ton Schreuders (fysiotherapeut en bestuurslid) zijn naar Makassar om kennis over te dragen aan medici in Indonesië, leprapatiënten te opereren en  fysiotherapie te geven. Via korte updates nemen we jullie mee op hun reis. Lees de hele serie.

Wij hebben weer een nieuwe update ontvangen van Wim en Ton, die willen we graag met u delen!

De cursisten zijn super gemotiveerd met Wim en Ton aan de slag gegaan. Voor het eerst zitten er ex-leprapatiënten tussen de cursisten, zij zullen de thuisverzorging op zich nemen.

Op 10 september hebben Wim en Ton een bezoek gebracht aan een lepra settlement. Dit omschreven zij in één woord: inspirerend!

Alle patiënten die eerder geïdentificeerd waren, zijn inmiddels geopereerd. Vanaf morgen wordt een groep met nieuw geïdentificeerde leprapatiënten geholpen.

Er liggen nu al twee verzoeken om ook trainingen op Papua en midden Java te geven. Helaas zijn er buiten Makassar geen faciliteiten voor fysiotherapie en chirurgie op het gebied van lepra. Daarin kunnen we uw steun hard gebruiken!

Wim en Ton zijn erg dankbaar voor alle gebeden en alle steun!

 

Hieronder ziet u een filmpje van de training die Ton heeft gegeven:

 

Met een vrolijke afsluiter!

 

 

 

 

Over dit Project

Herstel en aandacht door verbeterde leprazorg

Lepra is in Indonesië nog steeds een groot probleem. Na India en Brazilië heeft het land de meeste leprabesmettingen per jaar.

Een reden voor dit probleem is dat leprazorg de afgelopen jaren door de overheid is verwaarloosd. Door een sterke daling in het aantal besmettingen in de jaren 90, was de overheid ervan overtuigd geraakt dat lepra niet langer een probleem was. In deze jaren is in veel regio’s de kennis over lepra onder medisch personeel sterk achteruitgegaan. Dit betekent dat goede leprazorg niet langer voor iedereen in Indonesië toegankelijk is. Ook is het lastiger om alle nieuwe leprabesmettingen in kaart te brengen, omdat niet in alle regio’s genoeg mensen zijn met kennis om leprabesmetting te herkennen. Zuid-Sulawesi, met als hoofdstad Makassar, is een van de regio’s waar er een grote behoefte is aan herstel van kennis over lepra.

Oplossing voor de doelgroep

Om de kennis over lepra in Makassar te herstellen reist Dokter Wim Theuvenet, een Nederlandse specialist op het gebied van leprazorg, met Dhr Ton Schreuders, fysiotherapeut, in september naar Makassar om 2 dokters en 30 fysiotherapeuten te trainen in handchirurgie en de bijpassende voor- en nazorg.  Daarnaast worden dokters uit andere regio’s (Naob en Flores) getraind in de leprazorg. Zij leren hoe zij beter mensen voor de betreffende operaties kunnen selecteren, waardoor de kans op herstel groter wordt. Hierdoor komt de leprazorg in Makassar, Flores en Naob weer op een hoog peil te staan. Dit betekent een wereld van verschil voor mensen met lepra in deze regio’s. Ook worden er tien mensen direct geholpen door de behandeling en operaties die onderdeel zijn van de training.

Meehelpen?
Geef voor het opsporen, behandelen en stoppen van lepra. Samen verslaan we lepra voorgoed.