Blog Wim Brandsma in Nepal 2022 – deel 5

Hieronder het vijfde en laatste deel van de blog over Wim Brandsma’s reis naar Nepal.

Lees de hele serie

Kennisoverdracht

Een belangrijke functie binnen ontwikkelingssamenwerking is kennisoverdracht. Daarbij speelt kennis van de cultuur een belangrijke rol – zie eerdere blog.  Door mijn bijna 50(!) jaar lange en brede ervaring in de leprazorg en nog steeds actieve betrokkenheid in onderzoek is er veel te delen. Het ziekenhuis waar ik nu ben heeft net een nieuwe verpleegkundige aangesteld die primair voor de lepra zorg verantwoordelijk zal zijn. Ook is er een nieuwe ‘health assistant’ (assistent verpleegkundige) aangesteld voor de lepra-polikliniek. Beiden zonder eerdere ervaring met leprapatiënten. Dus er werd direct een beroep op mij gedaan, om kennis te delen met deze twee nieuwe stafleden.

Informele kennisoverdracht in het ziekenhuis van de Lepra Zending in Nepal.

Een Chinese verpleegkundige (Hong Kong) met heel veel ervaring met lepra en al jaren als zendeling betrokken bij dit ziekenhuis, is door familieomstandigheden in Hong Kong. Wij kennen elkaar heel goed en ik had graag samen met haar deze twee nieuwe stafleden ingewijd in de vele aspecten van leprazorg.

Ook besteed ik vele lunch-uurtjes met de therapeuten. Lesuurtjes zijn moeilijk te organiseren tijdens de werkuren (werkdruk) en worden ook voorafgaande en volgend op de werkdag niet erg gewaardeerd (ander werk/inkomen). Bovendien, er is nog een 6-daagse werkweek, dus ‘vrije’ tijd is ook belangrijk.

Wat ben ik dankbaar voor internet/email etc. waarmee op afstand ook contacten mogelijk zijn, lesgegeven kan worden, rapporten beoordeeld kunnen worden etc. In de jaren ’70 van de vorige eeuw was er geen telefoonverkeer vanuit Oeganda. Alleen in noodgevallen vanaf een missiepost ver bij ons vandaan. En dan de blauwe luchtpostvellen, alleen bekend onder de oudere lezers. Een antwoord op vragen duurde weken!

Nu is er in dit ziekenhuis een ruimte voor ‘telemedicine’. Wanneer er rekening wordt gehouden met tijdsverschillen kunnen webinars worden gevolgd en experts worden geraadpleegd. Via een camera kunnen dan patiënten worden getoond en kan direct om advies worden gevraagd.

Een belangrijke nieuwe afdeling van het ziekenhuis is een afdeling voor palliatieve en terminale zorg – ongeacht de medische aandoening, leeftijd etc. Palliatieve zorg is een heel nieuwe ontwikkeling in Nepal waar over het algemeen wanneer er geen uitzicht is op herstel, patiënten worden ontslagen uit een ziekenhuis. Deze nieuwe afdeling speelt een belangrijke nationale rol in de ontwikkeling, training en zorg voor palliatieve – en terminale patiënten in Nepal.

Wat kunnen we dankbaar zijn te leven in een land waar de medische zorg als een van de beste ter wereld is ontwikkeld.

Namaste, Jaimashi,

WIM

Afscheidslunch met de therapeuten.