Blog Wim Brandsma in Nepal 2022 – deel 4

Hieronder het vierde deel van de blog over Wim Brandsma’s reis naar Nepal.

Lees de hele serie

Lepra Onderzoek en de Heilige Boeken

In 2021 verscheen er een nieuwe vertaling van de Bijbel in Nederland (Nederlands Bijbelgenootschap) in samenwerking met het Vlaams Bijbelgenootschap. In deze vertaling is het woord lepra (melaats/ huidvraat)) volledig verdwenen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. (Huidvraat: vertaalvondst of jeukwoord? – debijbel.nl) Soms staat er nog een verklarende voetnoot. Een wezenlijke verandering waar ik erg tevreden mee ben.

In een groot onderzoek, waarvoor nu subsidie is aangevraagd, willen we nagaan wat de heilige boeken in de landen waar lepra nog voorkomt over lepra en aangeboren en verkregen misvormingen (aandoeningen) zeggen. Nepal was vroeger het enige hindoe-koninkrijk in de wereld, nu een republiek waar de hindoe religie nog steeds de belangrijkste godsdienst is (90%). In het zuiden van Nepal is er een relatief grote vertegenwoordiging van de Islam. Wat weten en verkondigen nu de hindoe-priesters en de imams over lepra- en aangeboren of verkregen ziekten en misvormingen? Klopt hetgeen zij weten en verkondigen met de huidige inzichten met name over lepra? En hoe ligt dat bij de bevolking? Zien zij lepra als een gevolg (verkeerde) relatie met het geloof? Maar ook, hoe beleeft de patiënt zijn ziekte/ aandoening in relatie tot zijn geloof? Heeft hij/zij steun aan het geloof, de diensten en rituelen?

De kerk in Pokhara.

Allemaal vragen, en meerdere, waar we een antwoord op hopen te vinden. Maar eerst de subsidie. We hebben de deadline voor het indienen van een gedegen research voorstel gehaald, drie mei voor 23.59 uur! Nu de volgende ronde afwachten met commentaar van een aantal critici die het voorstel zullen beoordelen.
Heeft Jezus dan geen leprapatiënten genezen! Waarschijnlijk wel. Maar ook andere uitgestotenen die een huidprobleem hadden en daarmee onrein waren voor de ‘eredienst’. Zij werden op afstand gehouden en mochten zeker niet aangeraakt worden tot het moment waarop ze door de priester weer rein werden verklaard. De buitenkant (huid) speelde een belangrijke rol. Gelukkig is de aandacht nu meer naar de binnenkant (hart).

Navraag bij collega’s in Brazilië, India en Nepal naar de teksten waar het woord melaats/ lepra in de belangrijkste taal van die landen in de Bijbel voorkomt,
bevestigt dat in die landen het tot stigma bijdragende woord, lepra in die talen, ook nog steeds wordt gebruikt. Nog veel te doen dus.

Op de foto bij deze blog de op één na grootste kerk van Pokhara. Deze begon nabij het ‘lepraziekenhuis’ rond de jaren 60 van de vorige eeuw, indertijd een hut van gras met bamboepalen. De moederkerk van deze kerk lag op een te grote afstand van het ziekenhuis. Links het pas geopende gastenverblijf voor meestal oudere gemeenteleden die geen thuis meer hebben. Grotendeels gefinancierd vanuit Australië – ik verblijf als gast nu een week op de tweede verdieping die gastenkamers heeft als inkomstenbron voor deze oudere ashram.

Jaimashi vanuit een zeer nat en warm Nepal,

Wim.

Zonsondergang achter de kerk.