Blog Wim Brandsma in Nepal 2022 – deel 3

Hieronder het derde deel van de blog over Wim Brandsma’s reis naar Nepal.

Lees de hele serie

Vertrek Anandaban – Aankomst Pokhara

Er zijn drie grote (lepra)ziekenhuizen en twee kleinere in Nepal voor de zorg van lepra patiënten als deze complicaties hebben ontwikkeld waarvoor opname noodzakelijk is. Alle drie behoren ze tot een verschillende zendingsorganisatie. Het ziekenhuis waar ik de eerste dagen verbleef valt onder ‘het beheer’ van de Leprosy Mission, Leprazending in Nederland, de oudste van de vele medische zendingsorganisatie die er zijn, meer dan 130 jaar oud. In de laatste twintig jaar heeft dit ziekenhuis zich doorontwikkeld naar een algemeen ziekenhuis

Ziekenhuis (gedeelte) in Anandaban, Nepal.

Dit ziekenhuis heeft nu speciale aandacht voor verloskunde, algemene volksgezondheid (preventie), orthopedie, en ‘disability’, aangeboren en verkregen afwijkingen. Een belangrijk aandachtsgebied blijft de lepra, ook mijn aandachtsgebied naast de algemene reconstructieve- en handchirurgie.

Verder geen medische details meer in dit blog. Ik kijk mee in de kliniek, loop zaalrondes mee, stel vragen, adviseer, geef ‘les’ etc. De twee eerste lepraziekenhuizen, indertijd exclusief lepra, werden in 1957 opgericht, een paar jaar nadat het land zich openstelde voor de buitenwereld en ‘ontwikkelingswerk’, in brede zin, voor allerlei organisaties mogelijk werd.

De tweede dag van het bezoek aan het ziekenhuis nabij de hoofdstad werd bijna in het geheel besteed aan een discussie over een voorstel dat op maandag 2 mei voor 23.59(!) uur ingediend moet worden voor het verkrijgen van een subsidie voor onderzoek. We vragen om een bedrag van ongeveer 150.000 euro om in een periode van drie jaar te onderzoeken wat de rol van religie is in het Hindoeïsme en de Islam ten aanzien van lepra en ‘disability’.

Inmiddels gearriveerd in Pokhara in het Green Pastures ziekenhuis na een vlucht van 25 minuten. Wij zijn vertrouwd met het opdragen van kinderen in de kerkelijke gemeente waar we deel van uitmaken. Maar het opdragen van een gebouw? Vandaag, zondagochtend om 8 uur werd de gerenoveerde en verder uitgebreide polikliniek opgedragen.

Er was thee voorafgaande aan de ceremonie en dan wachten tot de aanvang, een uur na her op de uitnodiging aangekondigde tijd. Naast enige VIPs was de raad van bestuur ook aanwezig. Een vergadering van deze raad was gepland in aansluiting op deze openingsplechtigheid. Efficiënt! Het opdragen gaat gepaard met de nodige woorden van welkom, toespraken en gebeden vooraf, tijdens en tot besluit. In de Nepalese traditie is er dan vaak een moment waarop iedereen hardop gaat bidden. Dit gezamenlijke gebed wordt dan afgesloten door aan vooraf aangewezen persoon. Na dit officiële gedeelte een broodmaaltijd. Daarna, op deze vrije dag, tijd voor deze blog.

Mocht de lezer vragen hebben n.a.v. de blogs, dan beantwoord ik deze in een volgende blog.

Namaste vanuit Nepal.

Wim.