Bangladesh

Gespecialiseerde zorg voor leprapatiënten in een straatarm land

Leprazending in Bangladesh

Bangladesh behoort tot een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het land heeft 160 miljoen inwoners. Een deel van de bevolking leeft in kleine bamboehuisjes zonder elektriciteit en stromend water. Lepra is in Bangladesh een groot probleem. Honderdduizenden mensen in het immense land lijden aan de ziekte. Zij worden gediscrimineerd en leiden een geïsoleerd bestaan.

Projecten

Nilphamari Ziekenhuis

In het noorden van Bangladesh ligt het Nilphamari ziekenhuis. Uit heel Bangladesh worden leprapatiënten naar het ziekenhuis in de deelstaat Nilphamari verwezen. Dankzij giften uit Nederland kan dit ziekenhuis – gespecialiseerd in lepra – bestaan.

In het ziekenhuis krijgen mensen met lepra medicijnen en worden hun wonden verzorgd.

Voor mensen die door de lepra verminkingen hebben opgelopen, worden hersteloperaties uitgevoerd. Mensen krijgen soms een prothese aangemeten. Anderen hebben speciale schoenen nodig zodat ze zichzelf niet (meer) kunnen verwonden. Sommigen krijgen fysiotherapie.

In het ziekenhuis staat gelijke behandeling hoog in het vaandel. Medewerkers maken geen onderscheid in ras, geloof of sexe, en behandelen elke individuele patiënt met liefde.

Het ziekenhuis doet meer. Naast behandelingen worden mensen met lepra geholpen om een nieuw leven op te bouwen.

In 2016 heeft Family7 opnames gemaakt in het Nilphamari Ziekenhuis.

En bekijk hier de drie reportages van EO Metterdaad uit 2017.

CREAD

Kinderen van mensen met lepra kunnen vaak niet naar school. Ouders van deze kinderen zijn vaak niet in staat om te werken, en hebben dus geen inkomen. Daarom moeten kinderen al op zeer jonge leeftijd helpen om de kost te verdienen.

Wij hebben voor deze kinderen het project Children Rehabilitation through Education And Development (CREAD) opgezet. Met dit programma – in de hoofdstad Dhaka – kan een kind weer naar school.

Uitweg
Kinderen uit sloppenwijken die met dit project meedoen kunnen 10 jaar lang naar school. Ook de ouders worden bij het project betrokken. Zij moeten inzien dat scholing een uitweg uit de armoede is.

 

Tijdens contacten met de ouders worden zij ook voorgelicht over hygiëne en voeding. Dat betekent een gezondere leefomgeving voor ouders en kinderen.

Toekomst
De ervaring leert dat kinderen die door het programma van CREAD gesteund zijn, vaak verder studeren. Uiteindelijk verandert dit project de toekomst van een heel gezin.

Vorig jaar (2017) hebben we – met steun van donateurs – 100 kinderen met dit project een nieuwe toekomst gegeven. Met € 200 kan een kind een jaar lang naar school.

Uitgangspunt van onze hulp is dat op termijn de zorg voor patiënten met lepra wordt overgenomen door de overheidsziekenhuizen. Tegelijkertijd is nu dringend behoefte aan goede zorg en behandeling.

  • Hoogwaardige gespecialiseerde zorg aanbieden aan leprapatiënten.
  • Zorg bieden aan andere gehandicapten, met name vrouwen en kinderen.
  • Opleiden van lokale gezondheidsmedewerkers om in de regio leprapatiënten te helpen.

Bangladesh: veel armoede

Elk jaar worden in Bangladesh ongeveer 4.000 nieuwe gevallen van lepra ontdekt. Overheidsziekenhuizen in Bangladesh hebben weinig kennis over lepra en geen expertise in huis.

In Bangladesh is het gemiddelde opleidingsniveau laag. Bijna de helft van de bevolking woont in sloppenwijken, is nog nooit naar school geweest en kan niet lezen of schrijven. Het belangrijkste doel van de bevolking is overleven. Eenderde van de bevolking van Bangladesh is niet ouder dan 15 jaar.

Leprapatiënten in dit land hebben het zwaar. Als de gemeenschap erachter komt dat iemand lepra heeft, wordt deze persoon verstoten door zijn familie. Hij raakt zijn baan kwijt, en wordt vervolgens door de samenleving met de nek aangekeken. En daarbij moet hij ook nog deze vreselijke ziekte dragen.

School
Door de armoede en de discriminatie van mensen met lepra krijgen kinderen van ouders met lepra niet de kans om naar school te gaan.

Kennis over lepra

Mensen in Bangladesh hebben weinig kennis over lepra. Ze hebben allerlei vooroordelen over deze vreselijke ziekte. Helaas wordt door de overheid van Bangladesh geen prioriteit gegeven aan onderwijs over lepra.

Wat kunt u doen?

Helpt u mee leprapatiënten in Bangladesh een nieuwe toekomst te geven? Steun dan een van de projecten van Leprazending. Dit kan op de volgende manieren:

  • Geef voor een basisschoolopleiding van een kind – € 70 per jaar.
  • Steun het ziekenhuis in Nilphamari.
  • Geef een gift voor een hersteloperatie.
  • Help een medische behandeling te bekostigen.

 

Leprazending draagt in Bangladesh bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties (2015).

Geef voor Bangladesh

Geef leprapatiënten herstel in Bangladesh

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world