Sridevi mag na 20 jaar naar huis

Bericht uit: Times of India, 18 juli 2018

Leprapatiënt mag weer in eigen dorp wonen


Leprapatiënt Sridevi (60) mag na 20 jaar ballingschap weer naar huis. De Indiase weduwe werd in 1998 verbannen uit het dorp door de plaatselijke dorpsraad omdat ze lepra had. Afgelopen maandag mocht ze van de gemeenschap naar huis.

Sridevi woonde 20 jaar lang in een zelfgemaakte hut in een bos. Haar onderkomen lag op ongeveer 3 km afstand van haar geboortedorp. Ze bouwde haar hut toen ze haar pasgeboren zoon Mukesh borstvoeding gaf. Haar zoon is inmiddels 20 jaar oud.

Bedelstaf

Mensen met lepra worden van oudsher gediscrimineerd door de Indiase bevolking. Ze raken hun baan kwijt, worden door hun familie verstoten en mogen niet meer in hun dorp wonen. Als gevolg daarvan moeten ze vaak bedelend zien rond te komen.

Inmiddels is de ziekte lepra goed te genezen. Als mensen medicijnen krijgen, zijn ze na 24 uur niet meer besmettelijk. Door gebrek aan kennis, en uit angst, wordt iemand toch uit de gemeenschap verbannen. Mensen geloven vaak ook dat de ziekte te maken heeft met zonden.

Overtuigd

Een medisch team bezocht het dorp van Sridevi en had een gesprek met de bewoners en de dorpsraad. Het team overtuigde hen ervan dat lepra te genezen is. De dorpsbewoners stelden vervolgens hun mening bij. Ze erkenden dat hun traditionele houding voortkwam uit gebrek aan kennis.

Sridevi’s zoon Mukesh vertelt dat zijn droom eindelijk is uitgekomen. Sridevi mag nu bij hem en zijn jonge gezin komen wonen. Moeder Sridevi zegt: “Ik ben heel blij. Toen werd ik met geweld uit het dorp verbannen. Mijn zoon was nog een baby, ongeveer net zo oud als mijn kleinzoon nu is.” Sridevi mag nu zonder angst om weggejaagd te worden genieten van haar kleinkind.