Annelize belt giftgevers om ze te bedanken

Annelize is vrijwilliger op het kantoor van Leprazending, en belt giftgevers om ze te bedanken. Zij gelooft in de kracht van gebed, en moedigt mensen aan te bidden voor leprapatiënten. Daarvoor raadt ze de gebedskalender van Leprazending aan. Wilt u deze nieuwswaardige kalender ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@leprazending.nl

Annelize bezocht bevriende veldwerkergehandicapt vrijwilliger Leprazending

‘Jaren geleden bezocht ik mijn vriendin Jannie in Indonesië. Ze werkte als veldwerker onder leprapatiënten. Met een auto reden we dwars door de jungle naar een dorp waar schoolkinderen werden onderzocht op lepra. Ik zie die gezichtjes nog voor me. Ze waren zo bang dat ze deze vreselijke ziekte hadden. Dat is me altijd bijgebleven,’ vertelt Annelize.

‘Sindsdien heb ik altijd meegeleefd met mensen die lepra hebben. Ik zocht kleding uit, en breide zwachtels. Drie jaar geleden ben ik als vrijwilliger bij Leprazending in Apeldoorn begonnen. Ik ben zo dankbaar dat ik in dit rijke land ben geboren. Dit werk doe ik graag terug.’

Voeten missen

‘Zelf moet ik – net als veel ex-leprapatiënten – mijn vingers en een deel van mijn voeten missen. Gelukkig ben ik nooit gepest, zoals dit bij veel leprapatiënten wel het geval is. Ik heb het goed. Leprapatiënten met een handicap hebben het heel moeilijk. Als ik aangepaste schoenen nodig heb, krijg ik het. Voor hen is dat nog maar de vraag.’

‘Het raakt me dat er elke dag nieuwe leprapatiënten bij komen. En dat terwijl lepra volledig te genezen is. Als we er maar snel bij zijn. Deze ziekte moet zo snel mogelijk worden uitgeroeid. En dat is mogelijk. Met opsporing, onderwijs en bemiddeling bij overheden.’