Herstel 1: Anjali

Dit jaar volg je Anjali op weg naar herstel.

Update april 2018

In deze eerste update lees je  hoe Anjali haar ziekte ontdekte.

Het was moeilijk om naar school te gaan.

Anjali is 15 jaar en komt uit Bihar, Noordoost-India. In 2014 voelde ze tintelingen en pijn in haar linkerhand. Tijdens eens schooldag raakte ze haar vinger aan en voelde niets meer. Ze sprak hier met niemand over. Ze vertelt: ‘Het was moeilijk om naar school te gaan omdat ik geen pen kon vasthouden en dus niets kon opschrijven.’

Toen sloeg het noodlot toe. In Bihar zijn de winters erg streng. De enige warmtebron is een klein vuur. Op een ochtend kwam Anjali uit bed, waste zichzelf en ging haar handen en voeten drogen bij het vuur. Nadat ze daar een poosje had gezeten, was ze geschokt toen ze zag dat haar voeten vol met blaren zaten. Ze waren verbrand en ze had hier niets van gevoeld! Haar familie bracht haar naar het ziekenhuis. Het personeel besefte dat ze lepra had en behandelde haar niet. Ze stuurde haar weg en vertelde haar familie dat alleen het ziekenhuis van Leprazending haar zou helpen.

Update juni 2018

In deze tweede update lees je hoe Anjali in het ziekenhuis aankomt.

Anjali moet een aantal maanden in het ziekenhuis blijven.

Om bij het ziekenhuis van Leprazending te komen, moesten Anjali en haar familie twee dagen reizen. Onderweg raakten Anjali’s brandwonden helaas geïnfecteerd.  Toen Anjali met haar familie bij het ziekenhuis aankwam, werden de wonden aan haar voeten onmiddellijk schoongemaakt en verbonden.

Risico
Een arts onderzocht haar, en constateerde dat ze lepra had. Het gevoel in haar voeten was inderdaad compleet verdwenen. De arts vond het een te groot risico om Anjali zo naar huis te laten gaan. Hij bepaalde dat ze een aantal maanden moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Als ze namelijk opnieuw gewond zou raken dan zou dit tot infecties kunnen leiden en mogelijk zelfs tot een amputatie. Anjali is verdrietig:

‘Mijn moeder en vader begonnen te huilen. Ik huilde zelf ook mee. Ik wist niet wat lepra was, alleen dat het een verschrikkelijke ziekte was.’

Zweren
Anjali krijgt in het ziekenhuis antibiotica, fysiotherapie en beschermende sandalen om nieuwe verwondingen of zweren te voorkomen. In het ziekenhuis krijgt Anjali ook les zodat ze zo min mogelijk van haar opleiding mist.

Daarnaast krijgt dit dappere tienermeisje counseling. Veel mensen in India geloven dat er een vloek ligt op mensen die lepra krijgen. Ze kunnen je gaan uitlachen, je niet meer op school toelaten of je misschien wel uit je dorp zetten. Anjali leert hoe ze het best op deze opmerkingen kan reageren.

Les in hygiëne. Het is belangrijk dat Anjali zichzelf goed verzorgt om infecties te voorkomen.

 

Hier krijgt Anjali in het ziekenhuis beschermende sandalen zodat ze zichzelf niet meer kan verwonden.

Nog geen Herstel-Eén sponsor?

Klik hier om leprapatiënten als Anjali te helpen.