ANBI Leprazending

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Leprazending Nederland
De statuten kunt u hier downloaden
RSIN / fiscaal nummer: 005840995
ANBI-status: Ja
Contactgegevens
Telefoonnummer: 055-7600500
E-mailadres: info@leprazending.nl
Website: https://www.leprazending.nl
Postadres: Postbus 902
7301 BD Apeldoorn
Bezoekadres: Arnhemseweg 1
7331 BA Apeldoorn
IBAN: NL75INGB0003243999

Doelstelling

Missie:

In navolging van Jezus Christus werkt Leprazending aan het lenigen van de lichamelijke, mentale, sociale en geestelijke noden van individuen en gemeenschappen die zijn getroffen door lepra. Samen met hen werken we aan de bevestiging van hun menselijke waardigheid en de uitroeiing van lepra.

Doelstelling:

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Strategic-plan-2015-2017

Verslaglegging

Link naar het Jaarverslag 2016

Bestuur

Mevrouw H.J.M. Jellema – Klaver (Voorzitter)
De heer J.B. Bellinga (Penningmeester)
De heer E.C. Kolkman (Secretaris)
De heer K.B. van der Helm (Bestuurslid)
De heer J.J. Paalman (Bestuurslid)
Mevrouw J.J.C. Stehouwer – Pelleboer (Bestuurslid)
De heer F.J. Moet (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Uitsluitend gemaakte reiskosten worden vergoed
Beloningsbeleid medewerkers: Leprazending volgt de Arbeidsvoorwaarden die ook gelden voor de medewerkers van het Dienstencentrum van de Prot. Kerk Nederland

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world