Aly en Wim terug uit Myanmar

11 november 2016

update: 8-2-2017

In januari 2017 reisden  de Apeldoornse arts Wim Theuvenet en operatiekamerverpleegkundige Aly Boven voor de derde keer naar Myanmar om daar in een Lepraziekenhuis te opereren en workshops te geven aan lokale operatieverpleegkundigen.

Aly: “Het is prachtig werk, wat Leprazending daar doet.  Lepra komt in Myanmar nog relatief veel voor. Leprapatiënten worden er nog vaak verstoten uit hun dorp of familie, maar in het ziekenhuis van Leprazending worden ze met liefde en respect behandeld.” Leprazending voert in haar ziekenhuis hersteloperaties uit aan (o.a.) handen en voeten. Maar niet alleen leprapatiënten, ook slachtoffers met  brandwonden en kinderen met aangeboren afwijkingen (zoals klompvoeten) komen naar dimeisje-na-klompvoet-operatiet specialistische ziekenhuis om te worden geopereerd. In september van vorig jaar organiseerde de kerk van Huissen een boekenmarkt. Een deel van de opbrengst nam Aly mee naar Myanmar.

Crowdfunding voor OK-schoenen

Voor haar reis zocht Aly sponsoren om de reiskosten te betalen. Daarnaast wilde ze graag het ziekenhuis helpen met de aanschaf van speciaal operatiekamerschoeisel. De crowdfunding werd een succes: meer dan € 3.000 werd gegeven. In Recover van maart 2017 doet Aly verslag van hoe dit geld is besteed.

Wie het Ziekenhuis in Myanmar wil helpen  kan nog steeds een gift overmaken op NL49 INGB 0000 889 889 o.v.v. Myanmar of ga naar de speciale Crowdfundingpagina op Pifworld