Advocacy for EmPowerment (AEP) Project in Noord Bangladesh

11 oktober 2021

Samenvatting

Lepra is een levensgroot probleem in Noord-Bangladesh, vooral in de dorpen bij de theeplantages, waar mensen leven in extreme armoede. Sinds 2017 neemt het aantal mensen met lepra op de theeplantages explosief toe. Met dit project willen de verspreiding van lepra stoppen én mensen die geraakt zijn door lepra en extreme armoede een kans geven op een nieuwe toekomst.

Doel

Het doel van het project is een samenleving en een overheid die beter omkijkt naar mensen met lepra en meer zelfstandigheid voor mensen met lepra en hun families.

Laatste nieuws over dit project

Niet alleen, dankzij zelfhulpgroepen

Door lid te zijn van een zelfhulpgroep hoeft een persoon met lepra of een handicap niet alleen op zoek naar inkomen, leningen, of grond. De leden van de zelfhulpgroep helpen elkaar en staan zo sterker. In 2022 waren in het AEP project 135 zelfhylpgroepen, met in totaal 1698 leden.

25 nieuwe patiënten zijn ontdekt door training vanuit het AEP project.

In het eerste half jaar van 2021 zijn 116 gezondheidswerkers getraind in het herkennen van lepra en het verspreiden van goede informatie over lepra. Door deze gezondheidswerkers zijn in hetzelfde half jaar 25 nieuwe gevallen van lepra ontdekt. Dit is nog maar het begin. Lees hier het hele verhaal.

 

Wie profiteren van dit project?

Lepra en armoede: een vicieuze cirkel.

De plantagewerkers in Noord-Bangladesh zijn een van de armste groepen in Bangladesh. Vanwege hun etnische en religieuze achtergrond, worden ze buitengesloten door de oorspronkelijke bevolking. Vaak stoppen kinderen met school om te gaan werken als theeplukker en meisjes worden vaak (te) jong uitgehuwelijkt. Door gebrek aan kansen op onderwijs blijven mensen in een vicieuze cirkel van armoede. Als gevolg van hun armoede hebben mensen een gebrekkige weerstand en hygiëne. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor lepra. Mensen die getroffen worden door lepra lijden zowel fysiek als geestelijk onder de gevolgen. Door handicaps als gevolg van Lepra kunnen ze hun werk niet meer doen en zien ze hun schamele inkomsten wegvallen. Daarnaast worden mensen uitgesloten vanwege het stigma dat op lepra rust, waardoor ze ook minder kansen hebben op werk of een opleiding.

Samenwerken voor een lepravrij Bangladesh

Om deze problemen aan te pakken heeft Leprazending het “Advocacy en Empowerment van overheid en burgers in Partnerschap (AEP) Project” gestart. Het doel is om de overheid en burgers bewust te maken van lepra en hen te activeren om mensen getroffen door lepra gezondheid en economische kansen te bieden. Leprazending traint lokale gezondheidswerkers in het diagnosticeren van lepra en het behandelen van mensen met lepra. Door het AEP project zijn er sinds 2017 al ruim 2000 nieuwe lepra patiënten ontdekt. Zij zijn geholpen om van lepra af te komen. Naast mensen met lepra zijn er ook duizenden kwetsbaren die in extreme armoede leven geholpen. Het doel is om uiteindelijk de overdracht van lepra te stoppen zodat Bangladesh lepravrij is.

Projectbeschrijving

Het project heeft 3 aandachtsgebieden:

  1. Opleiden en trainen gezondheidswerkers en overheidsmedewerkers.
    Lokale gezondheidswerkers en andere overheidsmedewerkers worden opgeleid in kennis over het herkennen en behandelen van lepra
  2. Versterken van lokale maatschappelijke organisaties.
    Door de training en steun van Leprazending kunnen lokale organisaties betere zorg en hulp kunnen geven aan mensen die geraakt zijn door lepra.
  3. Versterken van de economische zelfstandigheid van leprapatiënten en de allerarmsten.
    Dit wordt gedaan door het helpen vormen van zelfhulpgroepen en het trainen en opstarten van kleine economische activiteiten.
Ontvang het volledige Projectvoorstel per e-mail

Impact

In het projectgebied in Noord-Bangladesh streven we er naar om jaarlijks meer dan 500 mensen met lepra in een vroeg stadium te ontdekken en te behandelen. Op deze manier helpen we ruim 1000 families. Daarnaast worden ongeveer 700-900 families onderdeel van een zelfhulpgroep, waarin ze samen kunnen werken aan (economische) zelfredzaamheid. Dit zijn deels (ex)-leprapatiënten en deels mensen die leven in extreme armoede. Door de economische activiteiten groeit hun inkomen. Hierdoor hebben ze meer geld over om te voorzien in scholing van hun kinderen, toegang tot zorg en gezonde voeding.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief. Dit project is onderdeel van het BRIGHT Bangladesh Programma.
Looptijd: Januari 2021-December 2024
Projectgebied: Noordoost Bangladesh
Onze bijdrage in 2024: € 42.454

Nog nodig voor 2024: € 42.454
Project Manager: Heidi Hoogvliet

Terug naar alle projecten