De lokale kerk in Bangladesh in actie voor mensen met lepra

20 december 2021

Samenvatting

In Bangladesh komt lepra helaas nog steeds veel voor. Een groot deel van de mensen die met lepra besmet raken zijn arme werknemers in de theetuinen in Noord-Bangladesh. De arbeiders en hun families leven in armoedige en kwetsbare omstandigheden. In 2020 is Leprazending met een aantal lokale kerken een project gestart om te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van deze families.

Doel

Dit project heeft als doel om lokale kerken in Noordoost Bangladesh in actie te laten komen en te helpen om families die geraakt zijn door lepra en extreme armoede te steunen op het gebied van zorg, onderwijs en inkomen.

Laatste nieuws over dit project

Hoop voor de toekomst door onderwijs

Onderwijs biedt hoop voor een betere toekomst. In de eerste helft van 2022 hebben 293 kinderen dankzij dit project naar school kunnen gaan. Ook kunnen 50 jongeren studeren. Zo werken we aan de toekomst van mensen met lepra en de allerarmsten in de theetuinen.

Kerkleiders krijgen training over lepra

In 2021 zijn 27 kerkleiders getraind over lepra. Ze zijn onder andere getraind in het herkennen van leprabesmettingen en het voorkomen van discriminatie. Deze kerkleiders kunnen nu hun kennis gebruiken om mensen met lepra in hun gemeenschappen te helpen.

Wie profiteren van dit project?

De theeplantagewerkers in Noordoost Bangladesh zijn een van de armste groepen in het land. Vanwege hun etnische en religieuze achtergrond worden ze buitengesloten door de oorspronkelijke bevolking. Vaak stoppen kinderen met school om te gaan werken als theeplukker. Meisjes worden vaak (te) jong uitgehuwelijkt. Door gebrek aan kansen op onderwijs blijven mensen in een vicieuze cirkel van armoede. Als gevolg van hun armoede hebben zij een gebrekkige weerstand en ontbreekt het vaak aan hygiëne. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor lepra.

In de afgelopen jaren is er dan ook een stijgend aantal leprapatiënten in het gebied. Mensen die getroffen zijn door lepra lijden zowel fysiek als geestelijk onder de gevolgen. Door handicaps als gevolg van lepra kunnen ze hun werk niet meer doen en zien ze hun schamele inkomsten wegvallen. Daarnaast worden zij en hun gezinsleden uitgesloten vanwege het stigma dat op lepra rust, waardoor ze ook minder kansen hebben op werk of een opleiding.

Projectbeschrijving

Het project bestaat uit drie onderdelen:

Het trainen en toerusten van kerkleiders.

De training omvat kennis over lepra, geestelijke zorg en het geven van praktische ondersteuning aan kwetsbare families en individuen. Hierdoor kunnen kerkleiders mensen met lepra en de allerarmsten in de gemeenschap de zorg geven die ze nodig hebben. Een nieuw element is het trainen in bewustwording rondom mogelijke steun die kwetsbare families kunnen krijgen van de lokale overheden en belangenbehartiging richting lokale overheden. De kerk kan een verbindende rol spelen om mensen te helpen deze steun aan te vragen en te ontvangen. In totaal rust het project leiders uit 15-18 kerken toe. Vanuit hun kerk gaan zij actief de gemeenschap in om steun te geven. Dit doen zij middels huisbezoeken, gemeenschapsbijeenkomsten en het koppelen van kwetsbare gezinnen aan steun.

Het toegankelijk maken van onderwijs voor kinderen en jongeren die in de theetuinen opgroeien.

Kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met lepra of uit zeer arme gezinnen komen zijn krijgen ondersteuning zodat ze naar school kunnen. Daarnaast krijgen de kinderen aanvullende onderwijssteun op een van de coaching centra bij de kerken. Zo hebben ze uitzicht op een toekomst waarin ze niet afhankelijk hoeven te zijn van de theetuinen voor hun inkomen.

De kerken ondersteunen zelfhulpgroepen en kwetsbare gezinnen.

In de verschillende dorpen in het projectgebied zijn zelfhulpgroepen opgezet door Leprazending waarin mensen met lepra en/of handicaps in de theetuinen verenigd zijn. In deze groepen werken mensen samen aan inkomensverbetering. Ook zijn deze groepen een vangnet voor de leden in tijd van nood. Men helpt elkaar financieel en praktisch. In het ACTS project krijgen deze groepen extra steun en advies op het gebied van inkomen genererende activiteiten. Ook krijgen sommige kwetsbare leden van de groepen hulp om een inkomen genererende activiteit op te starten. Het project draagt ook bij aan inkomensondersteuning door het geven van een geit, koe of kip als kerstgeschenk aan de allerarmsten. De eerste keer dat het gekregen dier jongen geeft, worden deze weer doorgegeven aan andere arme gezinnen. De dieren worden daarna een vaste bron van inkomsten voor de gezinnen.

Impact

Ondanks corona en lockdowns is de impact van het project groot. Het project heeft de plek en rol van de kerk en voorgangers in de gemeenschap ten goede veranderd. Dit heeft geleid tot concrete steun voor kinderen, jongeren en kwetsbare vrouwen in de vorm van onderwijs en inkomen genererende activiteiten. Maar ook de ‘immateriële’ impact is groot. De voorgangers en kerkleiders hebben veel pastorale gesprekken kunnen voeren met getroffen gezinnen en personen. Ook hebben zij het goede nieuws kunnen delen met gezinnen die nog nooit het evangelie hebben gehoord.

Het project geeft over een periode van drie jaar de volgende concrete resultaten:

  • 18 kerken raken betrokken in zorg en steun voor de meest kwetsbaren
  • 705 kinderen worden ondersteund met middelen en materialen om onderwijs te kunnen volgen (270-195 kinderen per jaar)
  • Naast 11 bestaande worden 11 nieuwe coaching centra opgericht bij de kerken en scholen (scholen werken actief mee)
  • 10-15 zelfhulpgroepen worden ondersteund met inkomen genererende activiteiten.
  • 150 gezinnen krijgen een geit, koe of kippen in het eerste jaar. Gezinnen doen mee als ze daarna zelf ook een dier doorgeven.
  • Kerkleiders uit 18 kerken worden actief in belangenbehartiging voor de meest kwetsbaren in de gemeenschap
  • Jaarlijks worden honderden bezoeken gebracht aan kwetsbare families en individuen waar praktische en geestelijke steun gegeven wordt.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief. Vanwege het succes van dit project breiden we in 2024 uit naar een nieuwe regio. Dit project is onderdeel van het BRIGHT Bangladesh programma.
Looptijd: Januari 2022-December 2024
Projectgebied: Noordoost Bangladesh, Midden-west Bangladesh (uitbreiding project 2024)
Budget voor 2024: € 73.055

Nog nodig voor dit project in  2024: € 46.452. Dit project wordt deels ondersteund door EO Metterdaad en andere fondsen
Project Managers: Heidi Hoogvliet en Klaas Evers

 

Terug naar alle projecten