Einde aan een geslaagde reis

5 juli 2022

Wim Theuvenet (plastisch chirurg) en Ton Schreuders (fysiotherapeut en bestuurslid) zijn naar Makassar om kennis over te dragen aan medici in Indonesië, leprapatiënten te opereren en  fysiotherapie te geven. Via korte updates nemen we jullie mee op hun reis. Lees de hele serie.

Na veel patiënten gesproken, onderzocht en behandeld te hebben, en na het lesgeven aan artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, zit de reis van Wim en Ton er alweer op. Van hun laatste bezoek kregen ze nog een vriendelijk dankbericht van een van de zusters:

Good evening dr Wim and dr Ton

Thank you so much for our thogethernes, for the services and also for the education that you have done for us in the hospital.
Thank you also for you can pass the long journey to meet all the patients
May our meetings can be countinue in future

Sister Alexia

Wim en Ton hopen nog lang met hen samen te werken en hen wellicht nog eens te bezoeken.

Hieronder een aantal laatste foto’s en een korte video:

 

Over dit Project

Herstel en aandacht door verbeterde leprazorg

Lepra is in Indonesië nog steeds een groot probleem. Na India en Brazilië heeft het land de meeste leprabesmettingen per jaar.

Een reden voor dit probleem is dat leprazorg de afgelopen jaren door de overheid is verwaarloosd. Door een sterke daling in het aantal besmettingen in de jaren 90, was de overheid ervan overtuigd geraakt dat lepra niet langer een probleem was. In deze jaren is in veel regio’s de kennis over lepra onder medisch personeel sterk achteruitgegaan. Dit betekent dat goede leprazorg niet langer voor iedereen in Indonesië toegankelijk is. Ook is het lastiger om alle nieuwe leprabesmettingen in kaart te brengen, omdat niet in alle regio’s genoeg mensen zijn met kennis om leprabesmetting te herkennen.  Zuid-Sulawesi, met als hoofdstad Makassar, is een van de regio’s waar er een grote behoefte is aan herstel van kennis over lepra.

Oplossing voor de doelgroep

Om de kennis over lepra in Makassar te herstellen reist Dokter Wim Theuvenet, een Nederlandse specialist op het gebied van leprazorg, met Dhr Ton Schreuders, fysiotherapeut, in juni naar Makassar om 2 dokters en 30 fysiotherapeuten te trainen in handchirurgie en de bijpassende voor- en nazorg.  Daarnaast worden dokters uit andere regio’s (Naob en Flores) getraind in de leprazorg. Zij leren hoe zij beter mensen voor de betreffende operaties kunnen selecteren, waardoor de kans op herstel groter wordt. Hierdoor komt de leprazorg in Makassar, Flores en Naob weer op een hoog peil te staan. Dit betekent een wereld van verschil voor mensen met lepra in deze regio’s. Ook worden er tien mensen direct geholpen door de behandeling en operaties die onderdeel zijn van de training.

Meehelpen?
Geef voor het opsporen, behandelen en stoppen van lepra. Samen verslaan we lepra voorgoed.