Een goede ontvangst in het ziekenhuis op Flores

4 juli 2022

Wim Theuvenet (plastisch chirurg) en Ton Schreuders (fysiotherapeut en bestuurslid) zijn naar Makassar om kennis over te dragen aan medici in Indonesië, leprapatiënten te opereren en  fysiotherapie te geven. Via korte updates nemen we jullie mee op hun reis. Lees de hele serie.

We werden op de luchthaven opgewacht door dr Rey van het Santu Damian Reheb Center in Cancar, direct voor Ruteng, de Hoofdplaats van de regio Manggaraj. De plaats van de cursus bleek in een hotel in Ruteng te zijn en daar zijn we ondergebracht. Na een reis van 16 uur een warme douche kunnen nemen was een heerlijke verrassing want ik had me ingesteld op een bad met water geschept uit een ton. Het ligt hier op een 1300 m hoogte, het is bergachtig en ‘s avonds wordt het fris. Het voordeel is dat er geen blazende en luidruchtige airco is!

Cursus
Vanochtend zagen we tot onze verrassing een zeer goed gevulde vergaderzaal en werden we zeer hartelijk verwelkomd door het hoofd van de gezondheidsdienst van de provincie Manggaraj, de directeur van het ziekenhuis in Ruteng, en sr Francelina, het hoofd van het Santu Damian Rehab Center, waar ook de leprazorg wordt geleverd voor de patienten uit Flores, Sumba en Sumbawa. Daar worden ook leprapoli’s gedaan. Alle drie spraken zij hun grote blijdschap uit over de cursus, omdat er in hun ogen een groot gebrek aan mogelijkheden bestaat om de leprapatiënten in hun gebied goed te behandelen.

Sr Francelina was als hoofd van het ontvangende centrum onze gastvrouw. Zij heeft een fantastisch mooie en liefdevolle glimlach en uitstraling, zeker wanneer ze het over de leprapatiënten heeft! Zij kwalificeert in mijn beleven als de ideale schoonmoeder, maar dan in een andere setting. Onze chauffeur dr Rey (27 jaar oud) studeert geneeskunde en recht, maar bleek ook een perfecte moderator en vertaler.

Wim deed de voordrachten de aftrap met een inleiding over lepra, diagnostiek en behandeling, en een bespreking van lepraneuritis en type 1 en 2 immuunreacties, onderwerpen die ons van tevoren al waren aangereikt. Ton vervolgde met fysiotherapeutisch onderzoek en de tests voor de detectie van zenuwuitval, essentiële kennis wanneer we graag aan vroegdiagnostiek willen doen. Ton is een zeer ervaren docent die al in meer dan 27 landen les heeft gegeven en heel sterk is in het betrekken van het publiek bij het onderwerp.

Er werd heel goed deelgenomen, ook door de hierboven genoemde hoofden. Het hoofd van de gezondheidszorg in deze regio benadrukte nog eens dat ze ons heel graag zagen terugkomen en dat hij dan zich persoonlijk hiervoor zou inzetten. Daarna sprak Wim verder over het onderwerp van voortdurende en niet-te-controleren type 2 immuunreacties en het onderscheid hiervan ten opzichte van een relaps. Afsluitend was er een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van reconstructieve chirurgie bij lepra. Dit laatste onderwerp weet altijd de gezonde eetlust enorm te stimuleren. Afgesloten werd daarom met een prima lunch.

De zon gaat onder achter de bergen van Flores

 

Over dit Project

Herstel en aandacht door verbeterde leprazorg

Lepra is in Indonesië nog steeds een groot probleem. Na India en Brazilië heeft het land de meeste leprabesmettingen per jaar.

Een reden voor dit probleem is dat leprazorg de afgelopen jaren door de overheid is verwaarloosd. Door een sterke daling in het aantal besmettingen in de jaren 90, was de overheid ervan overtuigd geraakt dat lepra niet langer een probleem was. In deze jaren is in veel regio’s de kennis over lepra onder medisch personeel sterk achteruitgegaan. Dit betekent dat goede leprazorg niet langer voor iedereen in Indonesië toegankelijk is. Ook is het lastiger om alle nieuwe leprabesmettingen in kaart te brengen, omdat niet in alle regio’s genoeg mensen zijn met kennis om leprabesmetting te herkennen.  Zuid-Sulawesi, met als hoofdstad Makassar, is een van de regio’s waar er een grote behoefte is aan herstel van kennis over lepra.

Oplossing voor de doelgroep

Om de kennis over lepra in Makassar te herstellen reist Dokter Wim Theuvenet, een Nederlandse specialist op het gebied van leprazorg, met Dhr Ton Schreuders, fysiotherapeut, in juni naar Makassar om 2 dokters en 30 fysiotherapeuten te trainen in handchirurgie en de bijpassende voor- en nazorg.  Daarnaast worden dokters uit andere regio’s (Naob en Flores) getraind in de leprazorg. Zij leren hoe zij beter mensen voor de betreffende operaties kunnen selecteren, waardoor de kans op herstel groter wordt. Hierdoor komt de leprazorg in Makassar, Flores en Naob weer op een hoog peil te staan. Dit betekent een wereld van verschil voor mensen met lepra in deze regio’s. Ook worden er tien mensen direct geholpen door de behandeling en operaties die onderdeel zijn van de training.

Meehelpen?
Geef voor het opsporen, behandelen en stoppen van lepra. Samen verslaan we lepra voorgoed.