Operaties en training in Makassar

30 juni 2022

Wim Theuvenet (plastisch chirurg) en Ton Schreuders (fysiotherapeut en bestuurslid) zijn naar Makassar om kennis over te dragen aan medici in Indonesië, leprapatiënten te opereren en  fysiotherapie te geven. Via korte updates nemen we jullie mee op hun reis. Lees de hele serie.

In Makassar zijn vijf patiënten geopereerd met acht operaties. Twee patiënten konden nu niet geholpen worden omdat zij aanvullend onderzoek nodig hadden bij de internist en cardioloog. Deze twee patiënten zullen komende week alsnog geopereerd worden door dr. Yodi. Verder is bij nog twee patiënten onder lokale verdoving een ingreep gedaan. Ook zij zullen nog nabehandeling ontvangen.

De foto links is genomen in het ziekenhuis in Makassar. Deze jonge mensen hebben lepra gehad en helaas toch zenuwbeschadiging opgelopen. Enkelen van hen zijn door Wim geopereerd. Anderen hebben advies gekregen over hoe zij hun handen kunnen oefenen en gipsen om hun vingers recht te krijgen. Blij dat we ook deze mensen weer wat verder hebben kunnen helpen en samen met Indonesische collega’s ideeën uitgewisseld over de behandeling van hun handen.

Wij gaan morgen eerst naar Flores en daarna naar West Timor om in twee lepraziekenhuizen nog les te geven en te werken; zin in!!

Wim en Ton.

Zenuwdecompressie ivm pijn en functieverlies van deze zenuw bij de elleboog. In de zenuw een abces die waarschijnlijk de pijn veroorzaakte.

Over dit Project

Herstel en aandacht door verbeterde leprazorg

Lepra is in Indonesië nog steeds een groot probleem. Na India en Brazilië heeft het land de meeste leprabesmettingen per jaar.

Een reden voor dit probleem is dat leprazorg de afgelopen jaren door de overheid is verwaarloosd. Door een sterke daling in het aantal besmettingen in de jaren 90, was de overheid ervan overtuigd geraakt dat lepra niet langer een probleem was. In deze jaren is in veel regio’s de kennis over lepra onder medisch personeel sterk achteruitgegaan. Dit betekent dat goede leprazorg niet langer voor iedereen in Indonesië toegankelijk is. Ook is het lastiger om alle nieuwe leprabesmettingen in kaart te brengen, omdat niet in alle regio’s genoeg mensen zijn met kennis om leprabesmetting te herkennen.  Zuid-Sulawesi, met als hoofdstad Makassar, is een van de regio’s waar er een grote behoefte is aan herstel van kennis over lepra.

Training door Ton Schreuders.

Oplossing voor de doelgroep

Om de kennis over lepra in Makassar te herstellen reist Dokter Wim Theuvenet, een Nederlandse specialist op het gebied van leprazorg, met Dhr Ton Schreuders, fysiotherapeut, in juni naar Makassar om 2 dokters en 30 fysiotherapeuten te trainen in handchirurgie en de bijpassende voor- en nazorg.  Daarnaast worden dokters uit andere regio’s (Naob en Flores) getraind in de leprazorg. Zij leren hoe zij beter mensen voor de betreffende operaties kunnen selecteren, waardoor de kans op herstel groter wordt. Hierdoor komt de leprazorg in Makassar, Flores en Naob weer op een hoog peil te staan. Dit betekent een wereld van verschil voor mensen met lepra in deze regio’s. Ook worden er tien mensen direct geholpen door de behandeling en operaties die onderdeel zijn van de training.

Meehelpen?
Geef voor het opsporen, behandelen en stoppen van lepra. Samen verslaan we lepra voorgoed.