De eerste handoperatie is uitgevoerd

21 juni 2022

Wim Theuvenet (plastisch chirurg) en Ton Schreuders (fysiotherapeut en bestuurslid) zijn naar Makassar om kennis over te dragen aan medici in Indonesië, leprapatiënten te opereren en  fysiotherapie te geven. Via korte updates nemen we jullie mee op hun reis. Lees de hele serie.

 

We zijn goed aangekomen en hartelijk ontvangen. Herhaaldelijk is genoemd hoe blij men is met de steun om een leprapatiënten eindelijk te kunnen opereren en hier een fysio en chirurgie cursus te hebben!

Afgelopen vrijdag hebben we de eerste polidag gehad en gisteren de officiële opening van de cursus door Prof. Dr. Masuyr, de directeur van het ziekenhuis.

Daarna een vlammend en emotioneel betoog door Pak Quedri van PerMaTa, de leprapatiënten belangengroep in Indonesia. Hij maakt zich hard voor de vele problemen die leprapatiënten ervaren in de samenleving en met name de toegankelijkheid van de zorg.

Ton en ik hebben voordrachten gegeven voor 15 fysiotherapeuten, twee Orthopeden en een groep PerMaTa leden. De sfeer is enthousiast.

Vanochtend voor het eerst geopereerd samen met Dr Ejudi en Dr Benny. Twee getalenteerde en enthousiaste orthopedisch chirurgen. De laatste lepra-operatie was hier 6 jaar geleden door Dr Elias, die toen met pensioen ging. Hij was de laatste tussen Java en Papoea Nieuw Guinea die de leprachirurgie beheerste.

Veel patiënten die we gezien hebben moeten al jaren na MDT (red. lepramedicatie), leven met “oude” hand afwijkingen. Vanochtend heeft Dr Ejudi voor het eerst in zijn carrière een klauwhand correctie gedaan in combinatie met een ‘opponens plastiek’ om de duimfunctie weer te herstellen.

Ton geeft op de fysiotherapie-afdeling les in het onderzoek bij zenuwuitval en brengt de nieuwe operatie kandidaten in kaart. Eveneens geeft hij les in de nabehandeling na een handoperatie met fysiotherapie.

Ondertussen moeten we wachten met verder opereren vanwege een probleem met de anesthesie op een andere OK. De wachttijd hebben we gebruikt om de verschillende operaties voor een klauwhand correctie te bespreken, en de behandeling van leprareacties. Dit komt hier vaak voor, ook jaren na lepramedicatie (MDT).

Dank en Hartelijke groeten voor jullie elk!!

Wim en Ton

 

Over dit Project

Herstel en aandacht door verbeterde leprazorg

Lepra is in Indonesië nog steeds een groot probleem. Na India en Brazilië heeft het land de meeste leprabesmettingen per jaar.

Een reden voor dit probleem is dat leprazorg de afgelopen jaren door de overheid is verwaarloosd. Door een sterke daling in het aantal besmettingen in de jaren 90, was de overheid ervan overtuigd geraakt dat lepra niet langer een probleem was. In deze jaren is in veel regio’s de kennis over lepra onder medisch personeel sterk achteruitgegaan. Dit betekent dat goede leprazorg niet langer voor iedereen in Indonesië toegankelijk is. Ook is het lastiger om alle nieuwe leprabesmettingen in kaart te brengen, omdat niet in alle regio’s genoeg mensen zijn met kennis om leprabesmetting te herkennen.  Zuid-Sulawesi, met als hoofdstad Makassar, is een van de regio’s waar er een grote behoefte is aan herstel van kennis over lepra.

 

Oplossing voor de doelgroep

Om de kennis over lepra in Makassar te herstellen reist Dokter Wim Theuvenet, een Nederlandse specialist op het gebied van leprazorg, met Dhr Ton Schreuders, fysiotherapeut, in juni naar Makassar om 2 dokters en 30 fysiotherapeuten te trainen in handchirurgie en de bijpassende voor- en nazorg.  Daarnaast worden dokters uit andere regio’s (Naob en Flores) getraind in de leprazorg. Zij leren hoe zij beter mensen voor de betreffende operaties kunnen selecteren, waardoor de kans op herstel groter wordt. Hierdoor komt de leprazorg in Makassar, Flores en Naob weer op een hoog peil te staan. Dit betekent een wereld van verschil voor mensen met lepra in deze regio’s. Ook worden er tien mensen direct geholpen door de behandeling en operaties die onderdeel zijn van de training.

Meehelpen?
Geef voor het opsporen, behandelen en stoppen van lepra. Samen verslaan we lepra voorgoed.