Mensen met lepra…
Zeer lage weerstand
Vaak allerarmst
Gediscrimineerd
Hulpeloos

...Help de meest kwetsbaren

 

Lees: het verhaal van Sursati, een moeder met lepra

Bid mee, help mee

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’.

 

 

Geen lepra meer

In 2035 willen we geen leprabesmettingen meer. Een haalbaar doel, want Leprazending werkt wereldwijd. Steun ons met gebed, tijd of financiële hulp.

Discriminerende wetten

We overtuigen overheden om discriminerende wetten uit hun wetboek te schrappen; we steunen onderzoeken; we sponsoren lepraziekenhuizen; we trainen jonge leprapatiënten op vakscholen; we lichten gemeenschappen voor; we helpen iedereen, ongeacht achtergrond of religie – in navolging van Jezus.

Hoe stoppen we lepra:

  • Mensen met lepra opsporen. Als lepra vroeg wordt ontdekt en behandeld, is de kans op blijvende schade klein.
  • Onderwijs en voorlichting bieden aan lokaal medisch personeel, de bevolking en op scholen; artsen trainen.
  • Medicijnen toedienen, wondverzorging, corrigerende operaties uitvoeren en revalidatie bieden.
  • De naaste omgeving wordt behandeld met de PEP-methode, om preventief leprabesmetting te stoppen.
  • Voorlichting geven over lepra in de omgeving van leprapatiënten, om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.
  • Vakopleidingen bieden aan jongeren en vrouwen met lepra. Ze worden vaak gediscrimineerd en vinden moeilijk werk. Na de opleiding krijgt het merendeel een baan, of start een bedrijfje.

of leer meer

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de e-mailnieuwsbrief met updates over ons werk, wetenswaardigheden en acties.

Waar Leprazending werkt

Lepra bestrijden op 5 fronten

Samen met onze donateurs werkt Leprazending aan een wereld zonder lepra. En de leprapatiënt? Hij krijgt alle aandacht. En niet alleen krijgt hij medische zorg. We helpen hem ook terug te keren in de samenleving. Denk aan scholing. Leprazending (The Leprosy Mission International) heeft 140 jaar ervaring en is wereldwijd de grootste op lepra gerichte organisatie.

2035

is het jaar waarin leprabesmetting gestopt moet zijn!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world