Afstand houden en… lepra

Graag delen we een korte meditatie van dominee Jaap Cramer (Verbindingskerk, Heerde en Epe) met jou. Het gaat over afstand houden, en… lepra.

In één van de steden waar Jezus kwam, stond plotseling een man voor Hem, die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte Hem om hulp: ‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein!’ Meteen verdween zijn huidvraat. Hij beval hem er met niemand over te spreken en zei: ‘Laat u aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ Lukas 5 vers 12-14.

Afstand houden. We weten allemaal dat het nu moet. Ook de wetten van Mozes kennen regels voor quarantaine. Melaatsen mochten niet in de stad wonen, maar buiten de poort. Ze moesten mensen waarschuwen, als ze te dicht in de buurt kwamen. Als Jezus een melaatse tegenkomt lijkt het alsof Hij zich niet aan de regels houdt. Hij houdt geen afstand, maar steekt Zijn hand uit en raakt de zieke aan. Is Jezus de rebel die regels breekt? Juist niet. Want Hij zegt na de genezing: ‘Laat je aan de priester zien en breng het offer dat erbij hoort.’ Gehoorzaamheid aan de wet is een getuigenis voor de mensen. Wat mooi is aan Jezus, is dat Hij naar manieren zoekt om mensen te bereiken. Door de ziekte aan te pakken én door iets te doen aan het eenzaamheidsvirus. Wij houden onze afstand. Anderhalve meter. Soms voelt het als nog meer. Maar Jezus wil nabij zijn. Bij jou. ‘Heer, als U het wilt…’ – ‘Ik wil het.’

Waarin ervaar jij dat Jezus dichtbij is deze periode? Hoe bedenken wij manieren om mensen aan te raken en de afstand te overbruggen?

Bij de foto… Een zorgprofessional schudt een leprapatiënt de hand. De foto is van een tijdje geleden, want elkaar de hand schudden mag deze dagen niet. Wel kunnen we onze handen naar elkaar uitstrekken. In de situatie waarin we nu met z’n allen verkeren, wordt des te duidelijker dat leprapatiënten niet zonder jouw steun kunnen. Zij horen bij de mensen voor wie het virus levensbedreigend is. Onze zorgprofessionals werken met man en macht om onverminderd leprazorg te kunnen blijven geven. Om de voorraad MDT-medicijnen op peil te houden. Om voldoende beschermingsmiddelen in huis te krijgen. Om het aantal coronabesmettingen zo laag mogelijk te houden. Maar zij kunnen het niet alleen… Wil jij in deze bizarre tijd iets betekenen voor deze kwetsbare groep mensen? Ga naar www.leprazending.nl/doneer en help mee om als een beschermende muur om hen heen te gaan staan.