8 mei: Jaarlijkse gebedsdag

Gebed is een dragende factor in het werk van Leprazending. We beseffen dat we zonder Gods hulp maar kleine mensen zijn. Daarom geven we een gebedskalender uit, en bidden we ook als medewerkers en teams op de plek waar we werken.

Ook reserveren we jaarlijks een speciale dag voor gebed:  bij alle organisaties van The Leprosy Mission Internationaal staat op 8 mei a.s. gebed centraal. We nodigen je van harte uit om met ons mee te bidden op deze dag.

Wil je met ons meebidden? Dan sturen we je graag een aantal onderwerpen waarvoor gebed hard nodig is. Je kunt die aanvragen door even een email te sturen of te bellen met 055-7600500. Je kunt de gebedspunten per post, per email of via WhatsApp ontvangen. Geef even aan wat je voorkeur heeft. Dank je wel voor je gebed!