Actie samen met
Groot Nieuws Radio

De uitzending is inmiddels geweest, maar klik hier en luister alsnog!

Luister je vrijdagmorgen 3 december van half elf tot half twaalf ook naar Groot Nieuws Radio?

Henno Couprie (directeur Leprazending) en Piet Both (voormalig directeur Leprazending Afrika) gaan met elkaar in gesprek over lepra. Bijzondere highlight in het gesprek is de terugblik op afgelopen januari.

Bijna duizend leprapatiënten genezen

Rond Wereld Lepra Dag, afgelopen 31 januari, hielden we samen met Groot Nieuws een actie. We wilden honderd leprapatiënten lepravrij kunnen maken. Luisteraars reageerden spontaan, en in in plaats van honderd, konden we bijna duizend mensen met lepra helpen. Reden tot grote dankbaarheid.  Eén van de patiënten die afgelopen jaar geholpen is, is Shabnam. Lees hier haar verhaal.

Doe jij ook mee?

Nu, aan het einde van 2021 hopen we dit jaar samen met de luisteraars nog extra tweehonderd mensen met lepra te kunnen bevrijden van lepra. Luister jij ook, en haak je aan? Voor 24 euro maak jij één patiënt lepravrij, maar weet: elke gift, klein of groot is zeer waardevol in de strijd tegen lepra!