Jaarcampagne 2018: Herstel 1500 jongeren

Elke dag krijgen 525 mensen – en 50 kinderen – te horen dat ze lepra hebben. Het treft vaak de allerarmsten.

Om deze jongeren te helpen, is uw steun nodig. Helpt u een jongere op weg naar herstel?

Doel 2018 bereikt

1529 jongeren hersteld van lepra

De diagnose lepra krijgen, betekent niet alleen de ziekte dragen. Vaak wil je familie ook niks meer met je te maken hebben, en word je het dorp uitgezet. Je bent niet meer welkom op school. Een beroep doen op je zorgverzekering? Vergeet het maar. Je moet het zelf maar uitzoeken.

Dit moet een halt toegeroepen worden. We willen kinderen met lepra een nieuwe toekomst bieden. We vinden dat deze jonge mensen recht hebben op medicijnen, herstel, en een plek in de samenleving.

Daar hebben we uw hulp bij nodig.

We willen:

  • zo vroeg mogelijk jongeren met lepra opsporen. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe makkelijker het is te genezen. Mensen zijn dan vaak nog niet gehandicapt.
  • jonge mensen opereren zodat ze hun handen en voeten weer kunnen gebruiken. Daarna bieden we fysiotherapie. Ook verstrekken we hulpmiddelen.
  • vakopleidingen aanbieden zodat jongeren met lepra weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
  • voorlichting geven aan de samenleving zodat jonge kinderen weer naar de basisschool kunnen en jongeren niet meer worden gepest.

Fotobijschrift: Dit is Tulasi (9) uit India. Zij is liefdevol opgevangen in een kinderhuis met 54 kinderen. Veel kinderen uit het tehuis komen uit lepradorpen in de buurt of zijn gevonden bij treinstations waar ze aan het bedelen waren. In het tehuis krijgt Tulasi eten, kleding, een opleiding en medische zorg. Dorpjes in de buurt krijgen onderwijs over lepra om discriminatie tegen te gaan. Helpt u kinderen als Tulasi?


 

De tussenstand: 1529 jongeren

Stand: 11 januari 2019

 

 

Hartelijk dank voor uw steun!

Dit aantal is overigens een indicatie. Iedere leprapatiënt kan andere behoeften hebben.

Bij sommigen willen we hun zweren behandelen. Anderen hebben hard een hersteloperatie nodig. Sommige kinderen zijn van school gestuurd en willen we onderwijs aanbieden.

Anderen willen we helpen met een microkrediet om een eigen bedrijfje te starten. Sommige jongeren met lepra hebben een dak boven hun hoofd nodig. Anderen hebben hulp nodig bij de rehabilitatie en de terugkeer naar hun dorp of familie.

Gemiddeld is het herstel van een jongere met lepra € 250.