Vrouwen in hun kracht!

Vrouwen in hun kracht zetten – hen inspireren, motiveren en helpen hun plek in te nemen in de maatschappij. Het is onderdeel van één van onze projecten in India.

Het gaat hier om vrouwen die getroffen zijn door lepra en daarom gediscrimineerd en buitengesloten worden. Het mooie is dat vrouwen elkaar positief aansteken, helpen en stimuleren.

Levensverhalen delen

Tijdens het festival Ghandi Jayanti kregen de vrouwen een trainingsworkshop, en: twaalf nieuwe vrouwen sloten zich aan bij de groep. Levensverhalen werden gedeeld, om van elkaar te leren – over de klinische én sociale gevolgen van lepra in hun leven.

Prachtige droom

De vrouwen kregen een training van mevrouw Namita Singh. Zij moedigde de vrouwen aan om óp te staan, om hun kracht te laten zien en hun innerlijke licht naar buiten toe te laten schijnen in de strijd tegen lepra, tegen de vooroordelen over lepra, tegen discriminatie als gevolg van lepra. Samen gáán zij voor die prachtige droom: een lepravrij India! De trainingsworkshop, gefaciliteerd door James George en Daisy van Leprazending, bevatte spellen, rollenspellen en groepsgesprekken. 

Ik wil een vrouw helpen met een gift