Leprahulp in regio in Nigeria

Het dorp Danja in Nigeria heeft 7.500 inwoners, waarvan 60 procent lepra heeft. Het dorp ontstond als nederzetting in de buurt van het lepraziekenhuis. Mensen die voor behandeling kwamen vestigden zich daar, want ze wilden niet terug naar hun dorp vanwege de vooroordelen rondom lepra, of door de afstand.

Hulp aan negen gemeenschappen

De inwoners worden geholpen door ons project, genaamd: Controlling Leprosy in Maradi. Negen door lepra getroffen gemeenschappen in die regio krijgen hulp. Het doel: toegang bieden tot leprabehandeling; het bewustzijn vergroten over leprasymptomen; vertellen dat lepra goed te behandelen en te genezen is. Mensen met lepra krijgen indien nodig hersteloperaties en hulpmiddelen als zij handicaps overhouden. Gezondheidsmedewerkers vanuit de hele regio zijn opgeleid om lepra op te sporen en te behandelen.

Onderdak, water en opleiding

We zorgen verder voor huisvesting en watervoorzieningen, kinderen krijgen ondersteuning om naar school te gaan, we organiseren alfabetiseringslessen en we bieden beroepsopleidingen aan.