BEVRIJD IEMAND VAN LEPRA

…en herstel een leven

Lepra grijpt nog steeds om zich heen

Wist u dat elke 2 minuten iemand lepra krijgt?

Yogita is 12 jaar en woont al haar hele leven in een lepradorp in India. Kortgeleden werd bij Yogita lepra vastgesteld. Ze raakte haar gevoel in haar handen en voeten kwijt. Zonder behandeling zal ze door ontstekingen vingers en tenen kwijtraken. Vervolgens misschien wel haar been. Ze kan door de lepra ook blind worden, of klauwhanden krijgen.

Leprazending zet zich in voor mensen als Yogita. We sporen mensen met lepra op en geven ze medicijnen. In een vroeg stadium is de kans groot dat ze zonder gevolgen lepra te boven komen.

Ook onderwijzen we medisch personeel zodat ze lepra op tijd herkennen. Nu wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld, met alle gevolgen van dien. Want hoe langer je met lepra rondloopt, hoe groter de kans op verminkingen.

Leprapatiënten in een later stadium van hun ziekte helpen we met operaties en revalidatie. Verder bieden we vakopleidingen en korte trainingen zodat het gezin weer in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Helaas worden leprapatiënten nog steeds buitengesloten. We geven voorlichting aan bijvoorbeeld scholen en laten bioscoopfilmpjes zien zodat leprapatiënten weer een plek krijgen in de maatschappij. Want ieder mens heeft toch gewoon recht op werk, acceptatie en een stukje liefde?

We willen dat lepra in 2035 mensen niet meer besmet worden met lepra.

Als christelijke organisatie vinden we het belangrijk dat mensen aan de rand van de samenleving worden geholpen. Ons voorbeeld is Jezus Christus die zich ook naar deze mensen uitstrekte.

 

Help u mee?

We willen hoop geven aan mensen als Yogita. En ons uiteindelijke doel: lepra de wereld uit. Helpt u mee?

 

of leer meer

Campagne voor jonge Akifahleprapatiënt, kind, Nigeria, lepra

Akifah (10) uit Nigeria is getroffen door lepra. Zo jong nog, maar haar handen zijn al fors aangetast. Als ze loopt, sleept haar ene voet over de grond. Rennen lukt niet meer.

Een collega sprak met haar over school en ze vertelt dat ze graag speelt. ‘Lekker buiten; rennen, tikkertje, verstoppertje!’ Toen leek het net of ze schrok van wat ze zei en sloeg haar ogen neer. Want rennen lukt niet meer.

Helpt u een meisje als Akifah aan een nieuwe toekomst?

 

Airmiles massaal gegeven

Airmiles voor Leprazending

Op 12 november hebben we een oproep gedaan om Airmiles te doneren, en we zijn verrast door uw actie. We hebben in een maand tijd 19.097 airmiles van u ontvangen. Hartelijk dank voor uw gift!

We vinden het heel bijzonder dat zo veel mensen op onze vraag hebben gereageerd, en daad bij woord hebben gevoegd. Nogmaals hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. Doneren kan nog

Operatieteam vertrekt naar Myanmar

Wim Theuvenet opereert een leprapatiënt.

Een operatieteam uit Nederland vertrekt eind januari naar Myitkyna en Putao in het noorden van Myanmar. Daar gaat het leprapatiënten opereren. Het team met chirurgen en één OK-verpleegkundige gaat ook artsen en operatiekamerpersoneel trainen. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Lees meer

JaarCampagne:
1468 jongeren geholpen

Tulasi

Tulasi – India

14 december 2018 – We zijn bijna bij ons doel om dit jaar 1500 jongeren een nieuw leven te geven door een operatie of bijvoorbeeld een training. 1468 Jongeren krijgen al een nieuwe toekomst. Doet u mee?

Elke jongere met lepra is uniek. Met uw steun krijgt de één een operatie, de ander een prothese. Weer een ander krijgt een opleiding zodat hij aan het werk kan. Lees meer

Waar Leprazending werkt
Blijf op de hoogte

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief (ca. 1x per maand)

Lepra bestrijden op 5 fronten

Samen met onze donateurs werkt Leprazending aan een wereld zonder lepra. En de leprapatiënt? Hij krijgt alle aandacht. En niet alleen krijgt hij medische zorg. We helpen hem ook terug te keren in de samenleving. Denk aan scholing. Leprazending (The Leprosy Mission International) heeft 140 jaar ervaring en is wereldwijd de grootste op lepra gerichte organisatie.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world