BEVRIJD IEMAND VAN LEPRA

herstel een leven

Lepra grijpt nog steeds om zich heen

Elke 2 minuten krijgt iemand lepra.

Yogita is 12 jaar en woont al haar hele leven in een lepradorp in India. Kortgeleden werd bij Yogita lepra vastgesteld. Ze raakte haar gevoel in haar handen en voeten kwijt. Zonder behandeling zal ze door ontstekingen vingers en tenen kwijtraken. Vervolgens misschien wel haar been. Ze kan door de lepra ook blind worden, of klauwhanden krijgen.

Leprazending zet zich in voor mensen als Yogita. We sporen mensen met lepra op en geven ze medicijnen. In een vroeg stadium is de kans groot dat ze zonder gevolgen lepra te boven komen.

Ook onderwijzen we medisch personeel zodat ze lepra op tijd herkennen. Nu wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld.

Leprapatiënten in een later stadium van hun ziekte helpen we met operaties en revalidatie. Verder bieden we vakopleidingen en korte trainingen zodat het gezin weer in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Helaas worden leprapatiënten nog steeds buitengesloten. We geven voorlichting aan de samenleving zodat leprapatiënten weer een plek krijgen in de maatschappij. Want ieder mens heeft toch gewoon recht op werk, acceptatie en een stukje liefde?

We willen dat lepra als ziekte in 2035 volledig is verdwenen. Onze motivatie is het christelijk geloof.

 

Help mee!

We willen hoop geven aan mensen als Yogita. En ons uiteindelijke doel: lepra de wereld uit. Help je mee?

 

of leer meer

Noodhulp Tsjaad: Er is al € 91.950 gegeven

Maimouna krijgt zak graan

De oogst van het graan is bijna volledig mislukt. Vooral gehandicapte leprapatiënten lijden hieronder. Hartelijk dank aan iedereen die gegeven heeft. Helpt u ook mee?

Lees hier de laatste update

 

Eva werkt nu in Ethiopië

Vrijwilliger Eva Liwier uit Apeldoorn is een aantal maanden geleden een crowdfundingsactie gestart om leprapatiënten in Ethiopië te helpen. Ze heeft genoeg geld gekregen om deze maand in dit land een database op te zetten voor leprapatiënten. Dank u wel voor uw steun.

Haar werk daar in Afrika zal ervoor zorgen dat mensen met lepra beter contact met elkaar kunnen opnemen en projecten kunnen organiseren om elkaar te ondersteunen.

Lees meer over Eva’s plannen.

Ontmoetingsdag is volgeboekt

De Ontmoetingsdag op zaterdag 13 oktober in het Afrikamuseum is volgeboekt. We kijken erg uit naar uw komst. Met: pestexpert, ex-patiënt uit Tsjaad, veldwerk Geeske Zijp en Afrikaanse muziek.

Lees hier meer

JaarCampagne: 1000 van 1500 jongeren geholpen

Tulasi

Tulasi – India

September 2018 – We zijn de magische grens van 1000 jongeren gepasseerd. 1000 Jongeren krijgen dankzij giften een betere toekomst. Eind 2018 willen we 1500 jongeren hebben geholpen. Doet u mee?

Elke jongere met lepra is uniek. Met uw steun krijgt de één een operatie, de ander een prothese. Weer een ander krijgt een opleiding zodat hij aan het werk kan. Lees meer

Waar Leprazending werkt
Blijf op de hoogte

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief (ca. 1x per maand)

Lepra bestrijden op 5 fronten

Samen met onze donateurs werkt Leprazending aan een wereld zonder lepra. En de leprapatiënt? Hij krijgt alle aandacht. En niet alleen krijgt hij medische zorg. We helpen hem ook terug te keren in de samenleving. Denk aan scholing. Leprazending (The Leprosy Mission International) heeft 140 jaar ervaring en is wereldwijd de grootste op lepra gerichte organisatie.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world