BEVRIJD IEMAND VAN LEPRA

…en herstel een leven

Leprapatiënten: dé allerarmsten ter wereld

kind nepalWij maken ons hard voor de allerarmste mensen die ook nog eens worden buitengesloten: mensen met de verwoestende ziekte lepra. Iedere twee minutenkrijgt iemand de vreselijke diagnose: lepra. Op de foto staat Chitrakala en hiernaast haar dochter Dia. Chitrakala weet hoe het is om buitengesloten te worden door lepra.

Onze droom is lepra als ziekte volledig uit te roeien, daar werken wij hard aan. Tot die tijd helpen wij leprapatiënten te herstellen. Zij hebben recht op een volwaardig en menswaardig bestaan.

Discriminerende wetten

We helpen mensen met lepra door overheden ervan te overtuigen discriminerende wetten uit hun wetboek te schrappen. We doen dat ook door onderzoek te steunen tegen deze nare ziekte. Zodat we snel manieren vinden om besmetting te stoppen. Helemaal.

lepra vrouw india

Gelukkig hebben we Nagammal kunnen helpen en voelt ze zich weer geliefd.

Tot die tijd sponsoren we lepraziekenhuizen, trainen we jonge leprapatiënten op vakscholen en geven we voorlichting aan gemeenschappen om mensen met lepra niet meer te discrimineren. We helpen iedereen, welk geloof iemand ook heeft.

Dit doen we omdat we als christen Jezus’ voorbeeld willen volgen. Ook Hij was juist begaan met de allerzwaksten uit de samenleving. Mensen waar anderen met de nek op neerkeken. Mensen als misvormde leprapatiënten.

Geen lepra meer

In 2035 willen we dat geen mens meer lepra kan krijgen (geen besmettingen), en dat jonge mensen geen handicaps meer oplopen. Onrealistisch? Wij vinden van niet. Samen met een groot aantal internationale organisaties, onze partners van The Leprosy Mission én samen met onze supporters kunnen we dit.

Sluit u zich aan bij onze droom? Door uw gebed, uw tijd of een financiële gift? Met uw steun herstelt u het leven van een leprapatiënt, en draagt u bij aan géén leprabesmettingen meer in 2035.

of leer meer

Onze acties

1. We sporen mensen met lepra op in dorpen en afgelegen gebieden.

2. Onderwijs is hét middel om lepra te bestrijden. Want als lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan het helemaal worden genezen. Daarom geven we voorlichting aan lokaal medisch personeel, de bevolking en op scholen. Ook trainen we artsen voor de behandeling van deze nare ziekte.

3. Mensen die vergevorderde lepra hebben, laten we niet in de kou staan. We helpen ze met het verzorgen van hun wonden, voeren corrigerende operaties uit en bieden revalidatie.

4. Veel kinderen en jongeren worden door lepra getroffen. Ze worstelen met discriminatie, en kunnen moeilijk werk vinden. Voor hen zijn vakopleidingen opgericht met kortlopende trainingen zodat ze een beroep leren en weer waardevol worden voor de maatschappij.

Noodhulp: Overstromingen Bangladesh

Misschien heeft u het gezien op het journaal… de beelden van de hevige overstromingen in Bangladesh.

Leprazending werkt in dit gebied. Salomon, een van onze medewerkers ter plaatse, vertelt: ‘De situatie is schrijnend. Op dit moment weten we dat er al 500 leprapatiënten getroffen zijn.

Uw steun is nodig! Helpt u mee?

Lees meer

 

Ontmoetingsdag bij ‘Zandverhalen’ in Elburg

Op zaterdag 28 september vindt onze Ontmoetingsdag plaats. Dit jaar op een nieuwe locatie: ‘Zandverhalen’ in Elburg. In deze fabriekshal zijn prachtige zandsculpturen van Bijbelverhalen te bewonderen. Reserveer je deze dag vast in je agenda?

Lees meer

Een auto voor Nepalese leprapatiënten

lepra coöperatie nepal

In Nepal is door leprapatiënten een coöperatie gestart met mooie initiatieven om de kost te verdienen. De zaken gaan zo goed dat er een auto nodig is. EO Live bekostigt een deel. Ook de coöperatie zelf draagt een steentje bij. Helaas zijn we er nog niet. Helpt u ook mee?

Leprapatiënten redden zichzelf

Update: Hart voor Vrouwen

751 Vrouwen hersteld

30 juni 2019 – Ons jaarthema voor 2019 is Hart voor Vrouwen. We willen 1.850 vrouwen herstel brengen. Op dit moment kunnen we 751 vrouwen herstel geven.

Vrouwen zijn de rots in de branding van de maatschappij. Met hun herstel help je niet alleen een vrouw, maar ook haar kinderen, familie en de gemeenschap. Daarom is het zo belangrijk om juist vrouwen met lepra te steunen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de e-mailnieuwsbrief met updates over ons werk, wetenswaardigheden en acties.

Waar Leprazending werkt

Lepra bestrijden op 5 fronten

Samen met onze donateurs werkt Leprazending aan een wereld zonder lepra. En de leprapatiënt? Hij krijgt alle aandacht. En niet alleen krijgt hij medische zorg. We helpen hem ook terug te keren in de samenleving. Denk aan scholing. Leprazending (The Leprosy Mission International) heeft 140 jaar ervaring en is wereldwijd de grootste op lepra gerichte organisatie.

13,500

mensen zijn in 2017 behandeld in één van onze ziekenhuizen voor comoplicaties door lepra

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world