Help mee, herstel één mens!

 

Elke TWEE minuten hoort iemand: ‘jij hebt lepra’

Lepra breekt levens

Coronacrisis treft ook leprapatiënten – bid alstublieft voor hen…

Lepra treft vooral de allerarmsten

Samen maken we lepra een ziekte van het verleden

Help mee, bid mee

Geen lepra meer

In 2035 willen we geen leprabesmettingen meer. Een haalbaar doel, want Leprazending werkt wereldwijd. Steun ons met gebed, tijd of financiële hulp.

 

Discriminerende wetten

We overtuigen overheden om discriminerende wetten uit hun wetboek te schrappen; we steunen onderzoeken; we sponsoren lepraziekenhuizen; we trainen jonge leprapatiënten op vakscholen; we lichten gemeenschappen voor; we helpen iedereen, ongeacht achtergrond of religie – in navolging van Jezus.

 

 

Onze acties

  • Mensen met lepra opsporen. Als lepra vroeg wordt ontdekt, kan het volledig worden genezen.
  • Onderwijs en voorlichting bieden aan lokaal medisch personeel, bevolking en op scholen; artsen trainen.
  • Wonden verzorgen van mensen met vergevorderde lepra, corrigerende operaties uitvoeren en revalidatie bieden.
  • Vakopleidingen bieden aan jongeren en vrouwen met lepra. Ze worden gediscrimineerd en vinden moeilijk werk. Na de opleiding vindt het merendeel werk, of start een bedrijfje.

 

of leer meer

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de e-mailnieuwsbrief met updates over ons werk, wetenswaardigheden en acties.

Waar Leprazending werkt

Lepra bestrijden op 5 fronten

Samen met onze donateurs werkt Leprazending aan een wereld zonder lepra. En de leprapatiënt? Hij krijgt alle aandacht. En niet alleen krijgt hij medische zorg. We helpen hem ook terug te keren in de samenleving. Denk aan scholing. Leprazending (The Leprosy Mission International) heeft 140 jaar ervaring en is wereldwijd de grootste op lepra gerichte organisatie.

2035

is het jaar waarin leprabesmetting gestopt moet zijn!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world