BEVRIJD IEMAND VAN LEPRA

…en herstel een leven

Leprapatiënten: dé allerarmsten ter wereld

lepra voeten India

Dit zijn Nagammals voeten.

Veel stichtingen willen álle arme kinderen helpen. Of álle vluchtelingen. Of álle zieke mensen uit de derde wereld. Wij van Leprazending kiezen ervoor een selecte groep mensen in nood te helpen. Wij maken ons hard voor de allerarmste mensen met een alles verwoestende ziekte die ook nog eens worden buitengesloten: mensen met lepra. Nu krijgt iemand elke twee minuten de vreselijke diagnose: u heeft lepra. Op de foto’s ziet u Nagammal: ze straalt, maar haar lichaam is misvormd door lepra.

Onze droom is lepra als ziekte volledig uit te roeien. Tot die tijd willen we slachtoffers helpen.

Discriminerende wetten

We helpen mensen met lepra door overheden ervan te overtuigen discriminerende wetten uit hun wetboek te schrappen. We doen dat ook door onderzoek te steunen tegen deze nare ziekte. Zodat we snel manieren vinden om besmetting te stoppen. Helemaal.

lepra vrouw india

Gelukkig hebben we Nagammal kunnen helpen en voelt ze zich weer geliefd.

Tot dit tijd sponsoren we lepraziekenhuizen, trainen we jonge leprapatiënten op vakscholen en geven we voorlichting aan gemeenschappen om mensen met lepra niet meer te discrimineren. We helpen iedereen, welk geloof iemand ook heeft.

Dit doen we omdat we als christen Jezus’ voorbeeld willen volgen. Ook Hij was juist begaan met de allerzwaksten uit de samenleving. Mensen waar anderen met de nek op neerkeken. Mensen als misvormde leprapatiënten.

Geen lepra meer

In 2035 willen we dat geen mens meer lepra kan krijgen (geen besmettingen), en dat jonge mensen geen handicaps meer oplopen. Onrealistisch? Wij vinden van niet. Samen met een groot aantal internationale organisaties, onze partners van The Leprosy Mission én samen met onze supporters kunnen we dit.

Sluit u zich aan bij onze droom? Door uw gebed, uw tijd of een financiële gift? Met uw steun herstelt u het leven van een leprapatiënt, en draagt u bij aan géén leprabesmettingen meer in 2035.

of leer meer

Onze acties

1. We sporen mensen met lepra op in dorpen en afgelegen gebieden.

2. Onderwijs is hét middel om lepra te bestrijden. Want als lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan het helemaal worden genezen. Daarom geven we voorlichting aan lokaal medisch personeel, de bevolking en op scholen. Ook trainen we artsen voor de behandeling van deze nare ziekte.

3. Mensen die vergevorderde lepra hebben, laten we niet in de kou staan. We helpen ze met het verzorgen van hun wonden, voeren corrigerende operaties uit en bieden revalidatie.

4. Veel kinderen en jongeren worden door lepra getroffen. Ze worstelen met discriminatie, en kunnen moeilijk werk vinden. Voor hen zijn vakopleidingen opgericht met kortlopende trainingen zodat ze een beroep leren en weer waardevol worden voor de maatschappij.

Campagne voor jonge Akifahleprapatiënt, kind, Nigeria, lepra

Akifah (10) uit Nigeria is getroffen door lepra. Zo jong nog, maar haar handen zijn al fors aangetast. Als ze loopt, sleept haar ene voet over de grond. Rennen lukt niet meer.

Een collega sprak met haar over school en ze vertelt dat ze graag speelt. ‘Lekker buiten; rennen, tikkertje, verstoppertje!’ Toen leek het net of ze schrok van wat ze zei en sloeg haar ogen neer. Want rennen lukt niet meer.

Helpt u mee?

Lees hoe Leprazending Akifahs leven compleet veranderde.

 

Jaarthema 2019: Hart voor Vrouwen

Inmiddels 195 vrouwen hersteld

11 februari 2019 – Dit jaar is ons jaarthema: Hart voor Vrouwen. We willen 1.850 vrouwen herstel brengen en hebben nu 195 een nieuw leven gegeven.

Vrouwen zijn de rots in de branding van de maatschappij. Met hun herstel help je ook de kinderen, familie en de gemeenschap. Daarom is het zo belangrijk juist vrouwen met lepra te steunen.

Lees meer

Nederlands operatieteam bezoekt  Myanmar

Wim Theuvenet opereert een leprapatiënt.

11 februari 2019 – Een operatieteam uit Nederland is in februari naar Myitkyna en Putao afgereisd in het noorden van Myanmar. Daar heeft het leprapatiënten en anderen opereren. Het team met chirurgen en één OK-verpleegkundige heeft ook artsen en operatiekamerpersoneel getraind.

Lees hun ervaringen

Herstel één leprapatiënt en volg Hassans verhaalherstel één

Volg een jaar lang iemand met lepra en krijg geregeld updates hoe het met hem gaat. Dit jaar volgt u Hassan (9). Door de mails die u over zijn genezing krijgt, gaat uw gift écht leven en merkt u dat u het verschil maakt in het leven van iemand met lepra.

Herstel 1 HassanVoor € 21 p/m helpt u mee in een jaar tijd één leprapatiënt als Hassan te herstellen. Sluit u nu aan bij Herstel Eén.

Waar Leprazending werkt
Blijf op de hoogte

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief (ca. 1x per maand)

Lepra bestrijden op 5 fronten

Samen met onze donateurs werkt Leprazending aan een wereld zonder lepra. En de leprapatiënt? Hij krijgt alle aandacht. En niet alleen krijgt hij medische zorg. We helpen hem ook terug te keren in de samenleving. Denk aan scholing. Leprazending (The Leprosy Mission International) heeft 140 jaar ervaring en is wereldwijd de grootste op lepra gerichte organisatie.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world