BIED HOOP AAN MENSEN MET LEPRA

Steun ons, en herstel een leven

Lepra grijpt nog steeds om zich heen

Elke 2 minuten wordt bij iemand lepra ontdekt.

Yogita is 12 jaar en woont al haar hele leven in een lepradorp in India. Kortgeleden werd bij Yogita lepra vastgesteld. Ze raakte haar gevoel in haar handen en voeten kwijt. Zonder behandeling zal ze door ontstekingen vingers en tenen kwijtraken. Vervolgens misschien wel haar been. Ze kan door de lepra ook blind worden, of klauwhanden krijgen.

Leprazending zet zich in voor mensen als Yogita. We sporen mensen met lepra op en geven ze medicijnen. In een vroeg stadium is de kans groot dat ze zonder gevolgen lepra te boven komen. We willen dat lepra in 2035 volledig is uitgeroeid.

Ook onderwijzen we medisch personeel zodat ze lepra op tijd herkennen. Nu wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld.

Leprapatiënten in een later stadium van hun ziekte helpen we met operaties en revalidatie. Verder bieden we vakopleidingen en korte trainingen zodat het gezin weer in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Helaas worden leprapatiënten nog steeds buitengesloten. We geven voorlichting aan de samenleving zodat leprapatiënten weer een plek krijgen in de maatschappij. Want ieder mens heeft toch gewoon recht op werk, acceptatie en een stukje liefde?

Onze motivatie is het christelijk geloof.

 

Help mee!

We willen hoop geven aan mensen als Yogita. En ons uiteindelijke doel: lepra de wereld uit. Helpt u mee?

 

of leer meer

 

 

Waar Leprazending werkt
Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze e-mailnieuwsbrief (ca. 1x per maand)

Lepra bestrijden op 5 fronten

Leprazending werkt aan een wereld zonder lepra met aandacht voor de individuele patient. Voor een effectieve aanpak is niet alleen medische zorg maar ook terugkeer in de samenleving en educatie belangrijk. Leprazending (The Leprosy Mission International) heeft 140 jaar ervaring en is wereldwijd de grootste op lepra gerichte organisatie.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world